Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 26 septembrie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Norma nr. 34/2015 privind cerințele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile calendaristice);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor în sistemul de pensii private (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile calendaristice);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Aprobarea solicitării Franklin Templeton International Services S.a.r.l. de autorizare a modificărilor intervenite în actul constitutiv al Fondului Proprietatea S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului constitutiv al Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea domnului Gerke Anno Witteveen în funcția de membru al conducerii executive, Director general al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea domnului Mihai-Cosmin Constantinescu în funcția de conducător executiv (Director general) al societății Secony Profesional Consulting - Broker de Asigurare S.R.L.

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.