Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

 Bucureşti, 30 august 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Autorizare

Aprobarea doamnei Alina-Ioana Burlă în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Fondului de garantare a asiguraților;

Aprobarea doamnei Luminița-Mariana Bîlteanu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății ABC Asigurări Reasigurări S.A.;

Aprobarea domnului Marius-Ioan Pantea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății ABC Asigurări Reasigurări S.A.;

Aprobarea domnului Sotirios Sofopoulos pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Garanta Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Cerneștean Dacian – Liviu în calitate de Director executiv al societății LEA Broker de Asigurare S.R.L.;                 

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății LEA Broker de Asigurare S.R.L. (nou administrator);

Aprobarea cererii de autorizare a societății Fagura Finance S.R.L. în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă;

Aprobarea solicitării OTP Asset Management România S.A.I. S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții administrate;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esențial, administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.     

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.