Informare de presă: Soluții favorabile A.S.F. pronunțate în luna iunie 2023

București, 10 iulie 2023 - În luna iunie a anului 2023, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 6080/2/2022

Prin Hotărârea nr. 1004/6.06.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare. (...)”

Obiectul cauzei:  În principal, printre altele:

Anularea Deciziei A.S.F. nr. 880/11.07.2022 și, în consecință, exonerarea societății de la plata amenzii contravenționale în cuantum de 314.700 lei, respectiv de la executarea măsurilor stabilite în sarcina societății, precum și anularea tuturor actelor care au stat la baza emiterii Deciziei A.S.F. nr. 880/11.07.2022 și a celor subsecvente acesteia și

În subsidiar:

Înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale cu sancțiunea avertismentului scris ori cu sancțiunea amenzii într-un cuantum mai mic și obligarea pârâtelor A.S.F. și Ministerul Finanțelor la restituirea în tot sau în parte, după caz, a amenzii deja achitate.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000412148&id_inst=2

 

 1. Tribunalul București - Dosarul nr. 8813/3/2023

Prin Hotărârea nr. 2920/9.06.2023, Tribunalul București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Societatea de Asigurare-Reasigurare Euroins România S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge, ca neîntemeiată, cererea de suspendare (...) până la soluționarea dosarului nr. 2440/2/2023 aflat pe rolul Curții de Apel București, Secția a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal.

Respinge, ca neîntemeiată, cererea de sesizare a C.J.U.E. (...).

Admite cererea de sesizare a Curții Constituționale, formulată de către debitor. În temeiul art.29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 sesizează Curtea Constituțională în vederea soluționării excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 pct. 31 lit. b) din Legea nr. 85/2014, art. 249 din Legea nr. 85/2014 şi art. I pct. 20 din O.U.G. nr. 88/2018. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de suspendare în temeiul dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 47/1992 coroborat cu art. 413 alin.1 pct.1 C. p. civ. până la soluționarea excepției de neconstituționalitate (...).

Admite excepția lipsei calității procesuale active şi, pe cale de consecință, respinge ca fiind introduse de persoane fără calitate procesuală activă cererile formulate de următorii creditori: - SOS TAMPONĂRI RCA SRL - SIM AUTO GARAGE SRL - AUTO DAVMAR REPARAŢII SRL - DAREN AUTOMOBILE SRL - FCB BUCHAREST SRL - OTOKAR EUROPE FILIALA BUCURESTI - SICARO SRL - AUTONOM SERVICES SA - SC PROFI SERVICE POINT SRL - PROSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG SUCURSALA ROMANIA - CRISTEA RALUCA MARIA - CAB. AV. NICULAE IULIANA - ANDREEA - CAB. AV. FLORIN COSTIN – NICULAE. (...)

Respinge, ca neîntemeiată, excepția inadmisibilității cererii formulate de către AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, invocată de către debitor.

Admite cererea formulată de către AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, şi în temeiul art. 250 raportat la art.262 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, dispune deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A.

(...) În temeiul art. 255 rap la art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridică administratorilor societății de asigurare/reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia şi de a dispune de ele.

În baza art. 253 din Legea nr.85/2014 se interzice, sub sancţiunea nulităţii, acţionarilor semnificativi ai societăţii de asigurare/reasigurare debitoare sau persoanelor care au deţinut funcţii de conducere să înstrăineze acţiunile deţinute la societatea de asigurare/reasigurare debitoare, fără avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi fără aprobarea judecătorului-sindic.

În temeiul art. 253 alin. (1) şi (2) din Legea nr.85/2014 dispune indisponibilizarea acţiunilor deţinute de acţionarii semnificativi ai societăţii de asigurare/reasigurare debitoare sau de persoanele care au deţinut funcţii de conducere, în registrele speciale de evidenţă ţinute de societatea de asigurare/reasigurare debitoare sau în registrele independente.

În temeiul art. 251 şi art. 63 din Legea nr.85/2014 numește lichidator judiciar provizoriu practicianul in insolvență CITR FILIALA BUCUREȘTI SPRL, (...).

Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență (...).

Obiectul cauzei: cererea A.S.F. și a altor creditori de deschidere a procedurii falimentului Societății de Asigurare-Reasigurare Euroins S.A. 

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000001062941&id_inst=3

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 6588/2/2022

Prin Hotărârea nr. 3240/14.06.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Confederația Operatorilor şi Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.).

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de reclamanta Confederația Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România împotriva Sentinţei civile nr. 2306 din data de 6 decembrie 2022, pronunţată de Curtea de Apel București - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de C.O.T.A.R. împotriva Sentinței civile nr. 2306/6.12.2022, prin care Curtea de Apel București a respins, ca neîntemeiată, cererea C.O.T.A.R. de suspendare a dispozițiilor art. I pct. 11 din Norma A.S.F. nr. 18/2022 pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din România.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000412943

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 4544/2/2022

Prin Hotărârea nr. 993/14.06.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Societatea Grawe România Asigurare S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea, ca nefondată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: anularea, în parte, a Deciziei A.S.F. nr. 559/2022, sub aspectul reținerii caracterului contravențional al faptelor nr. 4 și nr. 5, cu consecința înlăturării sancțiunii avertismentului.

Prin Decizia A.S.F. nr. 559/2022 s-a dispus sancționarea cu avertisment scris a societății Grawe România Asigurare S.A., fiind reținute în sarcina societății, săvârșirea a 5 fapte contravenționale.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000409952&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 6345/2/2022

Prin Hotărârea nr.1060/14.06.2023 Curtea de Apel București a pronunțat o soluție parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite în parte acțiunea. Modifică în parte Decizia A.S.F. nr.1661/21.12.2021 şi, pe cale de consecinţă, şi Decizia A.S.F. nr.339/21.03.2022, în sensul că înlocuiește amenda de 2.314.425 lei stabilită de pârâtă, cu amenda de 660.730 lei reprezentând 0,05% din cifra de afaceri aferentă anului 2020. Menține în rest actele atacate. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 50 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxa de timbru.

Cu recurs, în 15 zile de la comunicare.”

Obiectul cauzei: În principal, anularea Deciziei A.S.F. nr. 1161/21.12.2022 privind sancționarea cu amendă a Euroins și a tuturor actelor premergătoare și, pe cale de consecință, exonerarea Societății de la plata amenzii în cuantum de 2.314.425, stabilită prin art. 1 din Decizie, precum și anularea Deciziei A.S.F. nr. 339/21.03.2022 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Euroins împotriva Deciziei de sancționare.

În subsidiar, societatea reclamantă a solicitat înlocuirea sancțiunii amenzii cu avertisment sau reducerea cuantumului amenzii, respectiv obligarea A.S.F. la plata cheltuielilor de judecată.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000412525&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 678/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1089/16.06.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu societatea Mettexin S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite excepția tardivității (n.n. invocate de A.S.F.). Respinge cererea, ca tardiv formulată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: prin cererea de chemare în judecată, societatea Mettexin S.A. solicită instanței de judecată următoarele:

(i) În principal, în temeiul dispozițiilor art. 413 alin. (1) pct. 1 Cod Procedură Civilă, suspendarea judecării cauzei ce face obiectul prezentului dosar până la soluționarea definitivă a cauzei ce face obiectul dosarului nr. 4126/2/2022, înregistrat pe rolul Curții de Apel București, Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal, întrucât dezlegarea cauzei ce face obiectul prezentului dosar ar depinde în tot de existența sau inexistența Deciziei nr. 383/29.03.2022 emisă de A.S.F., respectiv de legalitatea și temeinicia acesteia;

(ii) În susbsidiar, anularea ca nelegală și netemeinică a Deciziei nr. 1743/29.12.2022 prin care A.S.F. a decis sancționarea dlui. Ștefan Claudiu Iulian cu amendă în valoare de 59.300 lei.

Mențiune: prin Decizia A.S.F. nr. 1743/29.12.2022 dl. Ștefan Claudiu Iulian a fost sancționat, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A., pentru nerespectarea obligațiilor de raportare și informare ce incumbă societății vizate în temeiul dispozițiilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000417906&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 5607/2/2016*

Prin Hotărârea nr. 3380/21.06.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Mihalcea Petru, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Metalica S.A. Oradea.

Soluția pe scurt:

„Admite recursul formulat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva sentinţei nr. 278 din 7 octombrie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentinţa recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de A.S.F. împotriva Sentinței civile nr. 278/07.10.2021, prin care Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție pe scurt: „Admite cererea. Anulează Decizia A.S.F. nr.1373/08.07.2016. Exonerează reclamantul de plata amenzii în cuantum de 5.000 lei. Respinge capătul privind suspendarea executării deciziei ca rămas fără obiect.”.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 1373/08.07.2016, prin care s-a dispus sancționarea domnului Mihalcea Petru, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Metalica S.A. Oradea, cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000395945

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 680/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1076/28.06.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Baranga Maria, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A.

Soluția pe scurt:

 „Respinge cererea de suspendare a judecății formulată de reclamantă în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 C.proc.civ.. ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare [...]”.

Obiectul cauzei: acțiunea formulată de reclamanta, Baranga Maria, prin care aceasta solicită instanței:

 • anularea Deciziei A.S.F. nr. 1744/29.12.2022, prin care s-a dispus sancționarea cu amendă în valoare de 33.200 de lei a dnei. Baranga Maria, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A., pentru nerespectarea dispozițiilor art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de supraveghere şi control adoptate de A.S.F.;
 • în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 CPC, suspendarea judecării cauzei ce face obiectul prezentului dosar până la soluționarea definitivă a cauzei ce face obiectul dosarului nr. 4126/2/2022, înregistrat pe rolul CAB-SCAF, întrucât dezlegarea cauzei depinde în tot de existența sau inexistența Deciziei A.S.F. nr. 383/29.03.2022.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000417908&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 7102/2/2020

Prin Hotărârea nr. 3717/30.06.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Bursa Română de Mărfuri S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite recursul declarat de recurenta-pârâtă Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva sentinţei nr. 1171 din 8 iunie 2022, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentinţa recurată şi, rejudecând: Respinge acţiunea formulată de reclamanta Bursa Română de Mărfuri SA, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca neîntemeiată. Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de A.S.F. împotriva Sentinței civile nr. 1171/08.06.2022, prin care instanța de fond a admis cererea formulată de către intimata-reclamantă, a anulat dispozițiile art. 75 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, a anulat Decizia A.S.F. nr. 1102/17.09.2020 și a obligat pârâta A.S.F. la plata către intimata-reclamantă a sumei de 26.197 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Mențiune: prin cererea de chemare în judecată, intimata-reclamantă a solicitat:

 1. Anularea dispoziției cu caracter normativ cuprinsă în art. 75 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare;
 2. Anularea Deciziei A.S.F. nr. 1102/17.09.2020, comunicată B.R.M. la data de 22.09.2020, prin care a fost respinsă cererea B.R.M. de autorizare a constituirii și administrării unui SMT și, pe cale de consecință, obligarea A.S.F. la reevaluarea cererii B.R.M. privind autorizarea organizării și administrării Sistemului multilateral de Tranzacționare (SMT), în sensul admiterii acesteia.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000390125

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.