Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a publicat o actualizare a Materialului „Întrebări și Răspunsuri” privind aplicarea Directivei privind AFIA

Documentul menționat anterior poate fi consultat la adresa următoare:

https://www.esma.europa.eu/document/qa-application-aifmd