• Acasa Autorizare
  ANUNȚ referitor la transmiterea de informații în Platforma Portal Autorizare

ANUNȚ referitor la transmiterea de informații în Platforma Portal Autorizare

Vă informăm că la data de 19.04.2023 a intrat în vigoare Regulamentul A.S.F. nr. 3/2023 privind transmiterea informațiilor în Platforma Portal Autorizare de către societăţile de administrare a investiţiilor și administratorii de fonduri de investiții alternative și pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum și pentru abrogarea unui act normative, iar la data de 29.05.2023 Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 5/5/2023 de modificare și completare a Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit.

 

Astfel, entitățile care intră sub incidența prevederilor de raportare conform acestor regulamente trebuie să încarce în Platforma Portal Autorizare > Secțiunea Evidența Personal de pe site-ul A.S.F. – până la data de 30 iunie 2023 - informațiile actualizate pentru următoarele categorii de persoane, după caz, pentru care valabilitatea aprobării A.S.F. nu a încetat/entitatea nu a transmis notificare privind radierea din Registrul A.S.F. sau privind încetarea exercitării funcției respective:

 • membri ai structurii de conducere executive/superioare;
 • ofițeri de conformitate / persoane care îndeplinesc funcția de conformitate;
 • persoane care îndeplinesc funcția de administrare a riscului;
 • care prestează servicii și activități de investiții, altele decât cele prevăzute la art. 5 și 6 din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018;
 • care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, înscrise în Registrul A.S.F. în confomitate cu prevederile art. 5 și 9 din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018;
 • care oferă informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F. sau al unei instituţii de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, notificate A.S.F. în confomitate cu prevederile art. 6 și 9 din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018;
 • agenți delegați;
 • responsabili cu protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor desemnate conform art. 20 din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţă a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare;
 • persoane desemnate cu prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului;
 • persoane desemnate cu aplicarea regimului de sancțiuni internaționale.

Pentru neclarități ce tin de aspecte tehnice, vă rugăm să completați formularul disponibil în platformă, la rubrica “Ajutor”.

 

29.05.2023