Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 10 mai 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Regulamentul privind certificatele de depozit având la bază acțiuni emise de o societate cu sediul într-un stat membru sau într-un stat terț, precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Nicolae Pascu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al STK Financial AFIA S.A., ca urmare a numirii acestuia pentru un nou mandat;

Aprobarea domnului Klaus Scheitegel pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății Grawe România Asigurare S.A.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății D&CA Insurance Broker S.R.L. (noi mandate administratori);

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Bucovina S.A. Scheia;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Clujana S.A. Cluj-Napoca, având în vedere deschiderea procedurii insolvenței în formă simplificată (faliment);

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.