Informare de presă: Soluții favorabile A.S.F. pronunțate în luna martie 2023

București, 7 aprilie 2023 - În luna martie a anului 2023, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 4540/2/2021

Prin Hotărârea nr. 1191/3.03.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurentul/reclamant Silviu Matei, persoană semnificativă/actuar la Societatea Asigurarea Românească Asirom Vienna Insurance Group S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de recurentul - reclamant Matei Silviu împotriva Sentinței civile
nr. 1794 din 26 noiembrie 2021 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de recurentul-reclamant împotriva Hotărârii
nr. 1794/26.11.2021, prin care Curtea de Apel București a respins cererea, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 1620/11.08.2016 privind sancționarea domnului Silviu Matei, persoană semnificativă/actuar la Societatea Asigurarea Românească Asirom Vienna Insurance Group S.A., cu avertisment scris.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000397541

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 4126/2/2022

Prin Hotărârea nr. 431/8.03.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Ștefan Claudiu Iulian, în calitate de președinte al Consiliului de administrație în cadrul societății Mettexin S.A. Mangalia.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea, ca neîntemeiată.

Cu recurs, in 15 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: acțiunea prin care reclamantul, Ștefan Claudiu-Iulian, a solicitat instanței de judecată anularea Deciziei A.S.F. nr. 606/18.05.2022, prin care a fost respinsă plângerea prealabilă formulată de acesta împotriva Deciziei A.S.F. nr. 383/29.03.2022, prin care s-a dispus sancționarea reclamantului, în calitatea acestuia de președinte al Consiliului de administrație în cadrul societății Mettexin S.A. Mangalia, cu amendă în cuantum de 20.100 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000409397&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 5402/2/2020

Prin Hotărârea nr. 1273/8.03.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F.,  în contradictoriu cu  reclamantul Mihnea Traian Ştefan Tobescu, în calitate de Director General al Societății Euroins România, la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Admite recursul declarat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinței civile nr. 968 din data de 22 iunie 2021, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a IX-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentința recurată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe.

Definitivă”.

Obiectul cauzei: recursul formulat de A.S.F. împotriva Sentinței civile nr. 968/22.06.2021, prin care instanța de fond a anulat Decizia A.S.F. nr. 1138/28.09.2020, exonerând intimatul de la plata amenzii în cuantum de 100.000 lei și a sancțiunii complementare a retragerii aprobării.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 1138/2020, prin care reclamantul Mihnea Traian Ştefan Tobescu a fost sancționat cu amendă în cuantum de 100.000 lei și sancțiunea complementară a retragerii aprobării în calitate de Director General al Societății Euroins România.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000387804

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 526/2/2015**

Prin Hotărârea nr. 1327/8.03.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție, parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurenta-reclamantă Ioana Măzăreanu, în calitate de director general adjunct al SAR City Insurance S.A. la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge excepția nulității recursului. Admite recursul declarat de Măzăreanu Ioana împotriva Sentinței civile nr. 358 din 22 decembrie 2021 pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal-veche. Casează șentinţa atacată şi rejudecând cauza: admite, în parte, acțiunea formulată de către reclamanta MAZAREANU IOANA, în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ. Anulează în parte Decizia nr.2309/29.12.2014, în sensul reducerii amenzii aplicate reclamantei, la 10.000 lei. Respinge în rest acțiunea. (...)

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de recurenta-reclamantă împotriva Sentinței civile
nr. 358/22.12.2021, pronunțată în cel de-al treilea ciclu procesual, prin care Curtea de Apel București a respins, ca neîntemeiată, cererea de anulare a Deciziei A.S.F. nr. 2309/29.12.2014.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 2309/29.12.2014, prin care doamna Ioana Măzăreanu a fost sancționată cu amendă în cuantum de 20.000 lei, în calitate de director general adjunct al SAR City Insurance S.A. la data sancționării.

Practic, Î.C.C.J. a menținut constatarea primei instanțe privind legalitatea și temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 719/03.06.2021, reducând doar cuantumul amenzii aplicate recurentei-reclamante la 10.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000395697

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 4999/2/2021

Prin Hotărârea nr. 1334/8.03.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție, parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurentul/reclamant Rossler Max Walter, în calitate de fost Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al SAR City Insurance S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite recursul declarat de reclamantul Rossler Max Walter împotriva Sentinţei civile nr. 1147 din 10 august 2021, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează în parte sentinţa recurată şi, rejudecând cauza: admite în parte cererea de chemare în judecată. Suspendă executarea Deciziei A.S.F. nr. 719/03.06.2021 până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare, în limita sumei de 990.000 lei, cu titlu de diferenţă amendă contravenţională aplicată reclamantului. Respinge în rest cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată, cu menținerea efectului executoriu al Deciziei A.S.F. nr. 719/03.06.2021 în ceea ce privește diferența de 10.000 lei amendă contravențională şi sancțiunea contravențională complementară aplicată reclamantului prin art. 2 din decizie.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de recurentul/reclamant Rossler Max Walter împotriva Sentinței civile nr. 1147/10.08.2021, prin care Curtea de Apel București a respins cererea recurentului de suspendare a executării Deciziei A.S.F. nr. 719/03.06.2021, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect suspendarea executării Deciziei A.S.F.
nr. 719/03.06.2021, prin care recurentul Rossler Max Walter, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al City Insurance S.A. a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1.000.000 lei și cu retragerea aprobării acordate de A.S.F. în această calitate.      

În fapt, prin Hotărârea pronunțată în data de 8.03.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție, rejudecând, a admis, în parte, cererea de chemare în judecată dispunând:

- suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 719/03.06.2021, până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare, în limita sumei de 990.000 lei cu titlu de diferență amendă contravențională aplicată părții reclamante;

- respingerea în rest a cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, cu menținerea efectului executoriu al Deciziei A.S.F. nr. 719/03.06.2021 în ceea ce privește diferența de 10.000 lei amendă contravențională şi sancțiunea contravențională complementară aplicată părții reclamante.

Practic, Î.C.C.J. a constatat legalitatea și temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 719/03.06.2021, reducând doar cuantumul amenzii aplicate recurentului-reclamant.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000398205

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 6484/2/2016*

Prin Hotărârea nr. 472/13.03.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Mihail Nicolaevici.

Soluția pe scurt:

„Admite excepția perimării, invocată din oficiu. Constată perimarea de drept a cererii de chemare în judecată.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunțare (...)”.

Obiectul cauzei: acțiune în pretenții, disjunsă din dosarul nr. 6089/2/2015*, având ca obiect anularea Avizului A.S.F. nr. 248/2015 referitor la aprobarea prospectului de emisiune al FOA administrat de Safi Invest S.A. (actualmente Nova Vision Investments AFIA S.A.).

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000419301&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 21916/3/2022

Prin Hotărârea nr. 481/14.03.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Andreescu Cecilia Alina, în calitate de Director General al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge, ca neîntemeiată, excepția inadmisibilității cererii. Respinge cererea, ca neîntemeiată.

 Cu recurs în 15 zile de la comunicare.”

Obiectul cauzei: - anularea Deciziei A.S.F. nr. 573/12.05.2022, prin care reclamanta a fost sancționată cu amenda în cuantum de 100.000 lei și cu sancțiunea complementară a interzicerii pe o perioadă de 180 de zile a desfășurării activităților reglementate de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare;

- anularea Deciziei A.S.F. nr. 897/14.07.2022 prin care a fost respinsă plângerea prealabilă.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000001030748&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 1517/2/2020

Prin Hotărârea nr. 1417/14.03.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de recurenta-reclamantă Euroins România Asigurare Reasigurare împotriva Sentinței civile nr. 335 din 17 martie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a de Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondat. Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A., împotriva Sentinței civile nr. 335/17.03.2021, prin care Curtea de Apel București a respins cererea formulată de recurenta-reclamantă, de anulare a Deciziei A.S.F. nr. 186/2020, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 186/14.02.2020 prin care au fost reținute în sarcina Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. 5 fapte contravenționale, aceasta fiind sancționată cu amendă în cuantum de 100.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000382190

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 1072/2/2020

Prin Hotărârea nr. 1477/16.03.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurenții/reclamanții Constantin Ștefan şi Electroargeş S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul formulat de reclamanții Constantin Ștefan şi Electroargeş SA împotriva Sentinței nr. 1265 din 19 noiembrie 2020 a Curții de Apel București - Secția a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de Ștefan Constantin și Electroargeș împotriva Sentinței
nr. 1265/19.11.2020 prin care instanța a respins cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 936/18.07.2019 privind sancționarea domnului Constantin Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, cu amendă în cuantum de 16.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000381531

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 4483/2/2022

Prin Hotărârea nr. 506/16.03.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Asociația Brokerilor.

Soluția pe scurt:

„Admite excepția inadmisibilității (n.n. invocată de A.S.F.). Respinge cererea de anulare a Deciziei A.S.F. nr. 352/24.03.2022, ca inadmisibilă. Respinge cererea reclamantei Asociația Brokerilor formulată în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare în ce privește fondul cauzei.

Respinge cererea de suspendare a executării Regulamentului A.S.F. 20/2021, ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare în ceea ce privește cererea de suspendare.”

Obiectul cauzei: 

 • suspendarea și anularea/revocarea prevederilor art. I - pct. 2, 9, 22, 31, respectiv ale art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
 • anularea Deciziei A.S.F. nr. 352/24.03.2022 de soluționare a plângerii prealabile.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000409875&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2589/2/2022

Prin Hotărârea nr. 463/21.03.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Tanja Blatnik, în calitate de director general al Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A. la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge contestația, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. (...)”

Obiectul cauzei: cererea de anulare a Deciziei A.S.F. nr. 310/15.03.2022 privind sancționarea cu amendă în cuantum de 98.500 lei a dnei. Tanja Blatnik, în calitate de director general al Euroins România Asigurare Reasigurare S.A., la data sancționării.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000407288&id_inst=2

  

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 7400/2/2019

Prin Hotărârea nr. 522/21.03.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Popa Carmen și Radu Anina, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al SIF Oltenia S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea formulată de reclamanta Popa Carmen, ca neîntemeiată. Respinge acțiunea formulată de reclamanta Radu Anina, ca neîntemeiată. Respinge cererile reclamantelor privind acordarea cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiate.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare (...).”

Obiectul cauzei: anularea Deciziilor A.S.F. nr. 1288/23.10.2019, respectiv nr. 1290/23.10.2019.

Prin Decizia A.S.F. nr. 1288/23.10.2019, reclamanta Radu Anina a fost sancționată, în calitate de membru al Consiliului de administrație al SIF Oltenia S.A., la data sancționării, cu amendă în cuantum de 30.000 lei.

Prin Decizia A.S.F. nr. 1290/23.10.2019, reclamanta Popa Carmen a fost sancționată, în calitate de membru în Consiliul de administrație al SIF Oltenia S.A., la data sancționării, cu amendă în cuantum de 30.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000379919&id_inst=2

  

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 2180/2/2021

Prin Hotărârea nr. 1631/22.03.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurentul-reclamant Szabo Ștefan, în calitate de membru al Consiliului de supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Szabo Ștefan împotriva Sentinței nr. 471 din 11 martie 2022 pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de recurentul-reclamant Szabo Ștefan împotriva Sentinței civile nr. 471/11.03.2022, prin care Curtea de Apel București a respins acțiunea recurentului-reclamant de anulare a Deciziei A.S.F. nr. 1249/2020 ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 1249/19.10.2020, prin care s-au dispus următoarele:

- retragerea aprobării acordate de A.S.F. recurentului-reclamant, în calitate de membru al Consiliului de supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., prin Avizul A.S.F. nr.  422/26.07.2017;

- faptul că Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017, prin care s-a avizat modificarea Consiliului de supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., își încetează aplicabilitatea în ceea ce privește deținerea de către recurentul-reclamant a calității de membru al Consiliului de supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000394110

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 6794/2/2022

Prin Hotărârea nr. 545/24.03.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Adamescu Bogdan Alexander.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea, ca neîntemeiată.

Definitivă.

(n.n. există o eroare pe portalul instanțelor cu privire la mențiunea „definitivă”. În fapt, soluția poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare).

Obiectul cauzei: 

 1. în principal, anularea Deciziei A.S.F. nr. 1172/28.08.2022 și, pe cale de consecință, anularea tuturor măsurilor dispuse în temeiul acesteia, respectiv cea a sancționării reclamantului, Bogdan Alexander Adamescu, cu amendă în cuantum de 12.500 lei, precum și cea a publicării Deciziei pe site-ul A.S.F. și al BVB, întrucât acestea sunt nelegale și netemeinice, cu consecința exonerării de la plata amenzii,
 2. în subsidiar, înlocuirea măsurii amenzii în cuantum de 12.500 lei aplicată pentru pretinsa încălcare a dispozițiilor art. 146 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 cu măsura prevăzută de art. 147 alin. (1) lit. a) punctul 7 din Legea nr. 24/2017 sau diminuarea cuantumului amenzii de la 12.500 lei la 10.000 lei,
 3. anularea Deciziei A.S.F. nr. 1247/13.09.2022 prin care a fost modificată Decizia A.S.F.
  nr. 1172/25.08.2022.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000413270&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 21915/3/2022

Prin Hotărârea nr. 527/28.03.2023, Curtea de Apel București a formulat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Alina Cecilia Andreescu, în calitate de director General al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge excepția inadmisibilității, invocată prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Respinge cererea, ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...).”

Obiectul cauzei: contestația formulată împotriva:

 • Deciziei A.S.F. nr. 574/12.05.2022, prin care s-a dispus retragerea aprobării acordate reclamantei, în calitate de Director General al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., prin Decizia A.S.F. nr. 258/14.02.2019, respectiv a
 • Deciziei A.S.F. nr. 898/14.07.2022, prin care a fost respinsă plângerea prealabilă formulată de reclamantă.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000001030747&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2053/113/2022

Prin Hotărârea nr. 605/31.03.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Manole Cristina Alina, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Navexim S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite excepția tardivității. Respinge cererea petentei Cristina-Alina Manole formulată în contradictoriu cu intimata Autoritatea de Supraveghere Financiară ca fiind tardiv formulată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. (...)

Obiectul cauzei: contestație formulată împotriva:

 • Deciziei nr. 385/29.03.2022, prin care reclamanta a fost sancționată, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Navexim S.A., cu amendă în cuantum de 20.100 lei;
 • Deciziei A.S.F. nr. 604/18.05.2022, prin care a fost soluționată plângerea prealabilă.

Prin contestația formulată, reclamanta solicită exclusiv înlocuirea amenzii cu sancțiunea avertismentului, fie cu minimul prevăzut de lege.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11300000000079933&id_inst=2

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.