Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

 

Bucureşti, 22 februarie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Notificarea ESMA referitoare la intenția A.S.F. de aplicare a prevederilor Ghidului privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul Regulamentului privind FPM (ESMA 50-164-6583);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei nr. 15/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2009 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei 18/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2009 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)  Autorizare

Aprobarea autorizării domnului Sorin – Petre Nae în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății S.A.I. Certinvest S.A.;

Aprobarea domnului Kuldeep Kaushik în funcția de Administrator fără puteri executive, Președinte al Consiliului de Administrație la societatea NN Asigurări S.A.;

Aprobarea/autorizarea domnului Kuldeep Kaushik pentru un nou mandat în funcția de Director general la societatea NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea solicitării societății de servicii de investiții financiare Investimental S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a societății ca urmare a majorării capitalului social;

Aprobarea solicitării S.A.I. Erste Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții administrate de societate, respectiv FDI Erste Balanced Ron, FDI Erste Bond Flexible Romania Eur, FDI Erste Bond Flexible Ron, FDI Erste Equity Romania, FDI Erste Liquidity Ron, FDI Erste Mix Prudent Euro, FDI Erste Mix Prudent Ron și FDI You Invest Active Eur;

Aprobarea prospectului alcătuit din documente distincte, întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor emise de Bittnet Systems S.A. București (BNET26E) și emiterea Certificatului de înregistrare a obligațiunilor emise.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.