• Acasa Consultări Publice
    PROIECT NORMĂ privind completarea art. 2 alin. (1) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile ...

PROIECT NORMĂ privind completarea art. 2 alin. (1) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile ...

Proiect publicat la data de 20.12.2022

Dată limită trimitere propuneri/observații: 30.12.2022 (inclusiv)

Proiectul este în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile.

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

 Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de Normă pot fi transmise fie prin Platforma pentru Consultare Publică, fie prin e-mail, în formatul de mai jos, la adresa reglementari.siif@asfromania.ro , până cel târziu la data de 30 decembrie 2022 (inclusiv).

 

Proiect de Normă privind completarea art. 2 alin. (1) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi investițiilor financiare, precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor

Propunere de modificare și/sau completare

Fundamentarea propunerii

(din coloana nr. 2)