Decizii de sancționare adoptate de Consiliul A.S.F. în luna octombrie 2022

București, 17 noiembrie 2022 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna octombrie a anului 2022, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

SAI Muntenia Invest S.A. - Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la S.A.I. Muntenia Invest S.A. și la entitățile administrate, S.I.F. Muntenia S.A. și FDI Plus Invest, au fost dispuse următoarele sancțiuni/măsuri:

  • sancționarea cu avertisment a S.A.I. Muntenia Invest S.A.;
  • sancționarea cu avertisment a dnei. Florica Trandafir, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al SAI Muntenia Invest S.A. la data de 12.03.2020.

Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/situații identificate.

Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind cadrul procedural/organizatoric și gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate.

S.S.I.F. Otpimus Fintech S.A. - Având în vedere că S.S.I.F. Otpimus Fintech S.A. continuă să nu îndeplinească condițiile care au stat la baza emiterii Autorizației nr. 167/12.12.2019, încălcând în continuare prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 1448/20.10.2022, A.S.F. a sancționat cu avertisment și cu suspendarea autorizației de funcționare a S.S.I.F. Optimus Fintech S.A., în vederea efectuării demersurilor necesare pentru retragerea la cerere a autorizației de funcționare, dar nu mai mult de 180 de zile.

SAI Broker S.A. - Din activitatea de supraveghere derulată s-a constatat în cazul F.I.A.I.P. Smart Money faptul că nu au fost respectate prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015 coroborate cu prevederile art. 18 din Regulamentul UE nr. 231/2013, întrucât directorii societății nu au acționat cu diligență și prudență astfel încât deciziile de investiții luate în numele F.I.A. să fie executate în conformitate cu obiectivele fondului și strategia de investiții a acestuia, nefiind astfel protejate interesele investitorilor prin modalitatea de derulare a achiziției și de reflectare în activ a acțiunilor emise de societatea New Business Dimensions S.A.

Măsuri: Sancționare cu amendă în valoare de 3.600 lei pentru domnul Adrian Danciu, în calitatea sa de Director general al S.A.I Broker S.A.; Sancționare cu amendă în valoare de 3.300 lei pentru doamna Laura Nicoleta Covaciu, în calitatea sa de Director general adjunct al S.A.I. Broker S.A.

 

PIAȚA ASIGURĂRILOR

Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 422.600 lei pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (7) din Norma 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale și registrul special de evidență a activelor care le acoperă, coroborat cu prevederile art. 3 alin. (1) din aceeași normă. În sarcina societății au fost impuse următoarele măsuri: inventarierea până la data de 31.12.2022 a dosarelor de daune aflate pe rolul instanțelor de judecată având ca obiect pretențiile formulate de terți împotriva asigurătorului și transmiterea la A.S.F. a situației inventarierii și a măsurilor luate.

Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. - sancționarea dnei. Tanja Blatnik, în calitate de director general al societății, cu amendă în cuantum de 86.100 lei pentru încălcarea prevederilor dispozițiilor art. 37 alin. (7) lit. b) din Legea 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) pct. (iv) din Norma 21/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru faptul că la raportările lunare transmise la A.S.F. privind situația litigiilor aflate în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată nu s-a asigurat că acestea sunt complete, corecte și corespund realității.

Societatea Asigurarea Românească Asirom Vienna Insurance Group S.A. a fost sancționată cu:

-   avertisment scris pentru constituirea cu întârziere a rezervei de daună pentru două dosare de daună și neactualizarea rezervei de daună avizată pe baza documentelor existente aferente pentru două dosare de daună, fiind încălcate prevederile art. 5. alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 38/2015.

-   avertisment scris pentru neefectuarea analizei cerințelor și necesităților clientului (DNT) pentru două polițe de asigurare, astfel că Societatea nu a respectat prevederile art. 14 alin. (1), alin. (2) lit. alin. (3) din Legea nr. 236/2018.

Eurolife FFH Asigurări de Viață S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 19.400 lei pentru următoarele fapte:

- pentru un număr de trei polițe societatea nu a respectat prevederile art. 12 alin. (6) și art. 13 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;

- în cazul unei polițe de asigurare nu a respectat prevederile art. 12 alin. (6) și art. 13 alin. (2) din Legea nr. 236/2018.

Groupama Asigurări S.A sancționată cu:

- amendă în valoare de 90.500 lei pentru plata cu întârziere a despăgubirilor, fiind încălcate astfel prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare;

-amendă în valoare de 10.000 lei pentru că nu a instituit sisteme și structuri prin care să se asigure caracterul adecvat și conform al datelor transmise la A.S.F., fiind astfel încălcate prevederile art. 37 alin. (8) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activității de asigurare şi reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.

Transilvania Broker de Asigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 7.520 lei, pentru următoarele fapte:

- încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. b) și art. 11 alin. (1) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) pct. (i) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru nemenținerea, respectiv neactualizarea Jurnalului asistenților în brokeraj persoane juridice, a Registrului Intermediarilor Secundari (RIS);

-   încălcarea prevederilor art. 4 alin. (14) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (12) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 35 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru neradierea, în termenul legal, din Registrul Intermediarilor Secundari (RIS).

Domas Insurance Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.200 lei, pentru următoarele fapte:

-   încălcarea prevederilor art. 10 alin. (8) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru nedeținerea unei politici scrise care să prevadă verificarea cerinţelor privind probitatea morală a angajaţilor proprii şi a intermediarilor secundari, pe durata colaborării cu aceştia;

-   încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru nemenținerea, respectiv neactualizarea Registrului Intermediarilor Secundari (RIS).

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro .