Informare de presă: Gestionarea eficientă a riscurilor, factor determinant pentru asigurarea stabilității financiare a piețelor

 

București, 10 noiembrie 2022 – Contextul actual geopolitic și macroeconomic la nivel global influențează stabilitatea piețelor financiare europene, motiv pentru care autoritățile de supraveghere trebuie să monitorizeze cu atenție riscurile și să-și utilizeze prerogativele pentru a interveni acolo unde este necesar.

Comitetul European pentru Riscuri Sistemice (CERS) atrăgea atenția, prin intermediul unui avertisment emis în această toamnă, asupra faptului că a identificat anumite riscuri pentru stabilitatea financiară a Uniunii Europene și că acestea se pot materializa simultan, interacționând între ele și amplificându-și reciproc impactul. Asta chiar dacă sistemul financiar al Uniunii s-a dovedit rezilient până în acest moment, în pofida creșterii incertitudinilor geopolitice și economice.

Experții CERS subliniază că evoluțiile geopolitice au un impact asupra prețurilor energiei și aprovizionării cu energie, implicând o nouă creștere a presiunilor asupra bilanțului pentru companii și gospodării. În plus, inflația peste așteptări înăsprește condițiile financiare, ceea ce ar putea amplifica stresul în sectorul financiar.

În avertismentul emis de CERS se arată că este necesară contracararea vulnerabilităților și creșterea rezilienței instituțiilor financiare nebancare și a finanțării de pe piață.  Comitetul European pentru Riscuri Sistemice menționează că autoritățile ar putea fi nevoite să își utilizeze prerogativele de supraveghere pentru a atenua consecințele materializării riscurilor la adresa stabilității financiare și pentru a preîntâmpina disfuncționalitățile piețelor. Autoritățile relevante ar trebui, de asemenea, să continue să monitorizeze îndeaproape riscurile și să intensifice dialogul de supraveghere cu instituțiile financiare nebancare supravegheate, acolo unde este necesar.

„Într-un context dificil, care se reflectă în evoluțiile economice înregistrate atât la nivel global, cât și local, trebuie să acționăm cu prudență pentru menținerea stabilității financiare a piețelor supravegheate. Trebuie, de asemenea, să fim fermi în a controla și în a impune respectarea legilor, pentru o dezvoltare corectă și sustenabilă a acestor piețe”, a declarat domnul Nicu Marcu, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară.           

Instituțiile financiare nebancare își pot consolida și mai mult reziliența, în contextul în care se asigură că practicile lor de gestionare a riscurilor reflectă în mod adecvat deteriorarea mediului de risc și respectă îndrumările și așteptările autorităților de supraveghere. „De exemplu, pentru fondurile de investiții, aceasta înseamnă monitorizarea atentă și contracararea posibilelor decalaje excesive de lichiditate sau a îndatorării excesive; pentru contrapărțile centrale (CPC), membrii compensatori și clienții acestora, înseamnă monitorizarea expunerilor la instrumente financiare derivate, precum și contracararea riscului de concentrare și a prociclicității în practicile de marjă de-a lungul lanțului Contrapărții Centrale, membrilor compensatori și ai clienților acestora; pentru asigurători, aceasta înseamnă acordarea unei atenții sporite riscurilor de piață și de lichiditate, care s-ar putea concretiza într-un scenariu de volatilitate crescută a pieței și incertitudini ridicate”, se mai arată în documentul elaborat de CERS.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro .