Măsuri restrictive care vizează alte state

 

ANUNȚ (28.02.2024)

În cursul zilei de 27 februarie, a fost actualizată lista persoanelor și entităților vizate de regimul de măsuri restrictive UE având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Detalii pot fi regăsite în actele juridice de mai jos:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (28.02.2024)

În cursul zilei de 27 februarie, a fost actualizată lista persoanelor vizate de regimul de măsuri restrictive UE având în vedere situația din Libia prin transpunerea unei decizii luate anterior de către Comitetul Consiliului de Securitate ONU aferent Rezoluției 1970 (2011) privind Libia. În acest context, o persoană nu mai este vizată de restricții de călătorie, dar rămâne afectată de înghețarea fondurilor și interdicția de a-i fi puse la dispoziție fonduri și resurse economice.

Detaliile cu privire la această modificare pot fi văzute în actele juridice de mai jos:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (23.02.2024)

La 22 februarie 2024, au fost introduse 6 persoane și o entitate pe lista celor vizați de regimul UE privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova. Aceștia sunt afectați de măsuri precum înghețări de fonduri, interdicții de a le fi puse la dispoziție fonduri și resurse economice și restricții de călătorie pe teritoriul UE.

Actele juridice aferente acestor modificări pot fi consultate prin linkurile de mai jos:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (21.02.2024):

La 20 februarie 2024, a fost modificat regimul de sancțiuni ONU privind situația din Republica Democratică Congo. Astfel, au fost adăugate 6 persoane fizice pe lista celor vizați de regim.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (13.02.2024):

La 2 februarie 2024 a fost actualizat regimul de măsuri restrictive UE având în vedere situația din Zimbabwe. Astfel, a fost modificat termenul prevăzut la art. 10 (2) din Decizia 2011/101/PESC. Măsurile restrictive sunt reînnoite până la 20 februarie 2025.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (30.01.2024):

La data de 30 ianuarie 2024 s-au adoptat următoarele acte, având ca efect prelungirea regimului de măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia până la 31 ianuarie 2025 și delistarea a trei persoane:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (25.01.2024):

La 22 ianuarie 2024, regimul de măsuri restrictive UE având în vedere situația din Siria a fost actualizat. Astfel, au fost adăugate 6 persoane fizice și 5 entități pe lista celor vizați de regim. Aceștia sunt supuși unor restricții ce constau, în funcție de situație, în: interdicții de călătorie, înghețarea tuturor fondurilor și resurselor economice deținute și în interdicția de a le fi puse la dispoziție fonduri și resurse economice.

Actele juridice corespunzătoare acestor modificări pot fi vizualizate accesând linkurile de mai jos:

 

La 22 ianuarie 2024, regimul de măsuri restrictive UE având în vedere activitățile care subminează stabilitatea și tranziția politică în Sudan a fost actualizat. Astfel, au fost adăugate 6 entității pe lista celor vizate de regim. Acestea sunt supuse unor restricții ce constau în  înghețarea tuturor fondurilor și resurselor economice deținute și în interdicția de a le fi puse la dispoziție fonduri și resurse economice.

Actele juridice corespunzătoare acestor modificări pot fi vizualizate accesând linkurile de mai jos:

 

La 19 ianuarie 2024 au fost adoptate a următoarelor acte având ca efect instituirea unui nou regim de măsuri restrictive, concomitent cu adoptarea primului pachet de listări corespunzător acestuia:

Regimul vizează persoanele și entitățile care sprijină, facilitează sau permit comiterea de acțiuni violente de către Hamas și Jihadul Islamic Palestinian, iar măsurile prevăzute sunt înghețarea fondurilor și resurselor economice ale actorilor desemnați, interdicția de punere a acestora la dispoziția lor, precum și restricții de călătorie pe teritoriul UE.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (16.01.2024):

La 15 ianuarie 2024, a fost adoptat regimul de măsuri restrictive UE având în vedere situația din Guatemala. Acesta include măsuri ce privesc restricții de călătorie, înghețarea de fonduri și interdicția de a pune resurse economice la dispoziția persoanelor listate.  
 
Actele juridice corespunzătoare acestor modificări pot fi vizualizate accesând linkurile de mai jos:
 
La 15 ianuarie 2024 a fost actualizat regimul de măsuri restrictive UE privind situația din Haiti în sensul în care au fost introduse patru noi persoane fizice pe anexa persoanelor vizate.
Actele juridice corespunzătoare acestei modificări sunt disponibile prin accesarea linkurilor de mai jos:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (12.01.2024):

La 10 ianuarie 2024 Comitetul Consiliului de Securitate ONU înființat în temeiul Rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) privind ISIL (Da'esh), Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate, a modificat mențiunile privitoare la 14 listări din cadrul regimului de sancțiuni internaționale privind ISIL (Da’esh) și Al-Qaida.

Mai multe detalii pot fi găsite la adresa: https://press.un.org/en/2024/sc15560.doc.htm  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (09.01.2024): 

La 5 ianuarie 2024 Comitetul Consiliului de Securitate ONU înființat în temeiul Rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) privind ISIL (Da'esh), Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate, a modificat mențiunile privitoare la șapte listări din cadrul regimului de sancțiuni internaționale privind ISIL (Da’esh) și Al-Qaida.

Mai multe detalii pot fi găsite la adresa: https://press.un.org/en/2024/sc15556.doc.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (08.01.2024): 

La data de 04 ianuarie 2024 au intrat în vigoare Decizia de punere în aplicare (PESC) 2024/215 a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2017/1775 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali, text diponibil la adresa: EUR-Lex - 32024D0215 - EN - EUR-Lex (europa.eu) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/212 al Consiliului privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1770 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali, text diponibil la adresa: EUR-Lex - 32024R0212 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

Prin actele normative menționate sunt eliminate listele cu persoane și entități supuse măsurilor de înghețare a fondurilor și restricțiilor de călătorie, ca urmare a încetării regimului de sancțiuni al ONU privind Mali.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (03.01.2024): 

La data de 21.12.2023 au fost publicate în Jurnalul Oficial al UE următoarele acte normative care au legătură cu situația din Republica Democratică Congo:

 •  Decizia (PESC) 2023/2906 a Consiliului din 21 decembrie 2023 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo, text diponibil la adresa: L_202302906RO.000101.fmx.xml (europa.eu) și
 •  Regulamentul (UE)  2023/2905 al Consiliului din 21 decembrie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo, text diponibil la adresa: EUR-Lex - 32023R2905 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

Prin actele normative menționate sunt adăugate două persoane pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ (21.12.2023): 

 

 La data de 19.12.2023 în Jurnalul Oficial al UE au fost publicate următoarele acte în legătură cu situația din Siria:

 • Decizia (PESC) 2023/2876 a Consiliului din 18 decembrie 2023 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria, text disponibil la adresa: L_202302876RO.000101.fmx.xml (europa.eu) și Regulamentul (UE)  2023/2877 al Consiliului din 18 decembrie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria, text disponibil la adresa: L_202302877RO.000101.fmx.xml (europa.eu).
 • Prin actele normative menționate este prelungită până la 1 iunie 2024 excepția umanitară, prevăzută la articolul 28a din Decizia 2013/255/PESC și la articolul 16a alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012, de la măsura restrictivă privind înghețarea activelor și de la restricțiile privind punerea de fonduri și resurse economice la dispoziția persoanelor fizice sau juridice și a entităților desemnate.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ (20.12.2023): 

   La data de 18 decembrie 2023 au fost publicate două rectificări în cadrul Regimului de sancțiuni ce ține de situația din Republica Moldova:

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (15.12.2023): 

La 11 decembrie 2023 au fost adoptate următoarele acte, având ca efect desemnarea a șase persoane și cinci entități suplimentare în cadrul regimului de măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (12.12.2023): 

1. La data de 12.12.2023 în Jurnalul Oficial al UE au fost publicate următoarele acte:

 • Decizia (PESC) 2023/2721 a Consiliului din 4 decembrie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului, text disponibil la adresa: L_202302721RO.000101.fmx.xml (europa.eu) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2722 al Consiliului din 4 decembrie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului, text disponibil la adresa: L_202302722RO.000101.fmx.xml (europa.eu).

Prin actele normative menționate sunt menținute măsurile restrictive împotriva tuturor persoanelor și entităților care figurează în anexă până la 8 decembrie 2026 și sunt actualizate datele de identificare pentru nouă persoane fizice și trei entități.

De asemenea, se stabilește că derogarea menționată la articolul 4 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2020/1999 se revizuiește la intervale regulate și cel puțin o dată la 12 luni sau la cererea urgentă a oricărui stat membru, a Înaltului Reprezentant sau a Comisiei, în urma unei schimbări fundamentale a circumstanțelor.

 • Decizia (PESC) 2023/2799 a Consiliului din 11 decembrie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1775 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali, text disponibil la adresa: L_202302721RO.000101.fmx.xml (europa.eu) și Regulamentul de punere în aplicare (UE)  2023/2798 al Consiliului din 11 decembrie 2023 privind punerea în aplicare a articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1770 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali, text disponibil la adresa: L_202302722RO.000101.fmx.xml (europa.eu).

Prin actele normative menționate sunt menținute măsurile restrictive până la până la 14 decembrie 2024, sunt actualizate datele de identificare pentru două persoane fizice, iar o persoană este eliminată de pe listă.

Regimul de măsuri restrictive UE având în vedere situația din Myanmar a fost actualizat. Astfel, au fost adăugate 4 persoane fizice și 2 entități pe lista celor vizați de regim. Acestea sunt supuse unor restricții privind: admisia și tranzitul prin teritoriul statelor membre ale UE, înghețarea tuturor fondurilor și resurselor economice și interdicția de a pune fonduri și resurse economice la dispoziția lor.

2.    La data de 8 decembrie 2023, regimul de sancțiuni aplicat de către ONU cu privire la situația din Haiti prin Rezoluția 2653 (2022) a fost extins asupra a patru persoane fizice noi. Regimul include interdicții de călătorie, înghețări de fonduri și interdicții de export față de persoanele vizate. Detaliile acestor persoane pot fi vizualizate accesând linkul de mai jos:

Security Council 2653 Sanctions Committee Adds 4 Entries to Its Sanctions List

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (05.12.2023)

La 1 decembrie 2023 au fost adoptate Rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 2713 și 2714 (2023), având ca efect prelungirea regimului de sancțiuni internaționale având în vedere situația din Somalia, precum și ridicarea embargoului privind armele împotriva Guvernului Federal al Somaliei.

Mai multe detalii se află pe paginile web de mai jos:

https://press.un.org/en/2023/sc15510.doc.htm              

https://press.un.org/en/2023/sc15511.doc.htm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (29.11.2023)

La data de 28.11.2023 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un amendament ce introduce excepții umanitare pentru înghețările de fonduri și interdicțiile de punere la dispoziție a fondurilor prevăzute în următoarele regimuri sancționatorii:

-     Republica Guineea,

-     Tunisia,

-     Zimbabwe,

-     Bosnia și Herțegovina,

-     Myanmar,

-     Belarus,

-     Rusia (integritatea teritorială a Ucrainei),

-     Burundi,

-     Venezuela,

-     atacuri cibernetice contra statelor membre UE,

-     Nicaragua,

-      Liban,

-      Republica Moldova,

-      Iran (sprijinul militar acordat în Rusiei în războiul de agresiune contra Ucrainei).

Conținutul excepției, individualizat în funcție de fiecare regim în parte, apare în:

·  Decizia (PESC) 2023/2686 a Consiliului din 27 noiembrie 2023 de modificare a anumitor decizii ale Consiliului referitoare la măsuri restrictive în vederea introducerii unor dispoziții privind excepțiile umanitare

·  Regulamentul (UE) 2023/2694 al Consiliului din 27 noiembrie 2023 de modificare a anumitor regulamente ale Consiliului referitoare la măsuri restrictive în vederea introducerii unor dispoziții privind excepții umanitare

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (15.11.2023)

 • La 14 noiembrie 2023, Comitetul Consiliului de Securitate ONU înființat în temeiul Rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) privind ISIL (Da'esh), Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate, a modificat mențiunile cu privire la patru persoane și o entitate listată. Mai multe detalii găsiți la adresa: https://press.un.org/en/2023/sg15492.doc.htm
 • La data de 14 noiembrie 2023, Consiliul de Securitate ONU a adoptat Rezoluția 2707 (2023), prin care a prelungit cu 12 luni regimul de sancțiuni internaționale privind situația din Yemen, precum și mandatul Panelului de experți însărcinat cu asistarea Comitetului de sancțiuni pentru Yemen al Consiliului. Mai multe detalii găsiți la adresa: https://press.un.org/en/2023/sc15489.doc.htm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (14.11.2023)

Vă semnalăm publicarea în Jurnalul Oficial al UE a următoarelor acte:

 • Decizia (PESC) 2023/2540 a Consiliului din 13 noiembrie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene, text diponibil la adresa: EUR-Lex - 32023D2540 - EN - EUR-Lex (europa.eu) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2576 al Consiliului din 13 noiembrie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene, text disponibil la adresa: EUR-Lex - L_202302576 - EN - EUR-Lex (europa.eu).
 • Prin aceste normative menționate sunt menținute măsurile restrictive împotriva tuturor persoanelor și entităților de pe listele care figurează în anexele XV și XVI la Regulamentul (UE) 2017/1509, cu excepta unei persoane decedate si sunt  actualizate informațiile de identificare pentru 23 de persoane și o entitate care figurează pe lista din anexa XIII la Regulamentul (UE) 2017/1509.

La 14 noiembrie 2023, au fost publicate următoarele acte, având ca efect transpunerea la nivelul UE a informațiilor actualizate de Comitetul Consiliului de Securitate al ONU, înființat în temeiul Rezoluției CS ONU 2653 (2022), cu privire la persoana listată în cadrul regimului de măsuri restrictive privind situația din Haiti:

La 13 noiembrie 2023, au fost publicate următoarele acte, având ca efect prelungirea pentru 6 luni a regimului de măsuri restrictive privind situația din Venezuela și modificarea expunerilor de motive referitoare la 17 persoane desemnate:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (10.11.2023)

La data de 09.11.2023 a fost publicată  lista reexaminată a persoanelor vizate de regimul de măsuri restrictive având în vedere situația din Libia. Astfel, rubricile referitoare la două persoane și o entitate au fost eliminate, iar rubrica referitoare la o a treia persoană a fost actualizată din punctul de vedere al informațiilor de identificare, după cum urmează:

De asemenea, prin hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-413/21 P (Consiliu c. El-Qaddafi), a fost eliminată rubrica referitoare la o a patra persoană vizată de acest regim, după cum urmează:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (30.10.2023)

La 26 octombrie 2023, regimul de măsuri restrictive UE având în vedere situația din Myanmar a fost actualizat. Astfel, au fost rectificate mențiunile cu privire la două persoane și o entitate vizate de regim. Acestea sunt supuse unor restricții privind: admisia și tranzitul prin teritoriul statelor membre ale UE, înghețarea tuturor fondurilor și resurselor economice și interdicția de a pune fonduri și resurse economice la dispoziția lor.

De asemenea, termenul excepțional de aplicare a măsurilor restrictive pentru două persoane a fost abrogat și înlocuit cu cel general, 30 aprilie 2024.

Actele juridice corespunzătoare acestor modificări pot fi vizualizate accesând linkurile de mai jos:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (24.10.2023)

La data de 23 octombrie 2023, a fost adoptat un nou regim de măsuri restrictive în contextul situației în deteriorare din Niger.

Regimul cuprinde măsuri individuale precum: restricții privind admisia și tranzitul prin teritoriul statelor membre ale UE, înghețarea tuturor fondurilor și resurselor economice și interdicția de a pune fonduri și resurse economice la dispoziția persoanelor fizice, juridice, entităților sau organismelor listate.

Actele juridice corespunzătoare acestui regim pot fi vizualizate accesând linkurile de mai jos:

·  DECIZIA (PESC) 2023/2287 A CONSILIULUI din 23 octombrie 2023 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Niger

·  REGULAMENTUL (UE) 2023/2406 AL CONSILIULUI din 23 octombrie 2023 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Niger

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (20.10.2023)

 

La 23 octombrie 2023, au fost adoptate actele juridice având ca efect prelungirea cu un an a următoarelor regimuri de sancțiuni:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (20.10.2023)

 • La 19 octombrie 2023, Consiliul de Securitate ONU a adoptat Rezoluția 2700 (2023), prin care a prelungit pentru un an regimul de sancțiuni privind Haiti, respectiv embargoul asupra armelor, interdicția de călătorie și înghețarea activelor. Aceste măsuri au fost instituite în octombrie 2022 pentru a aborda violența generalizată, activitatea infracțională și încălcările drepturilor omului în Haiti.

        Mai multe informații se regăsesc accesând următorul link: https://press.un.org/en/2023/sc15455.doc.htm.

 • La 19 octombrie 2023, Consiliul de Securitate ONU a adoptat Rezoluția 2701 (2023), prin care a prelungit până la 1 februarie 2024 autorizarea măsurilor de stopare a exportului ilicit de produse petroliere din Libia și mandatul grupului de experți care contribuie la supravegherea acestui proces.

        Mai multe informații se regăsesc accesând următorul link: https://press.un.org/en/2023/sc15456.doc.htm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (18.10.2023)

 

La 16 octombrie 2023, Comitetul Consiliului de Securitate înființat în temeiul rezoluției 1970 (2011) privind Libia a decis că următoarea persoană nu mai face obiectul măsurii de interdicție de călătorie impusă în temeiul paragrafului 15 din rezoluția 1970 (2011). Persoana continuă să fie supusă măsurii de înghețare a activelor în conformitate cu rezoluțiile relevante.

Pentru detalii consultați linkurile de mai jos:

English  https://press.un.org/en/2023/sc15446.doc.htm

French  https://press.un.org/fr/2023/sc15446.doc.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (17.10.2023)

La 10 octombrie 2023 au fost publicate următoarele acte având ca efect actualizarea expunerilor de motive a șase persoane fizice și o entitate din cadrul regimului de măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ (11.10.2023)

În data de 09.10.2023 au fost publicate în Jurnalul Oficial al U.E. următoarele acte:

 • Decizia (PESC) 2023/2135 a Consiliului din 9 octombrie 2023, privind măsuri restrictive având în vedere activitățile care subminează stabilitatea și tranziția politică în Sudan, text diponibil la adresa: L_202302135RO.000101.fmx.xml (europa.eu) și
 • Regulamentul (UE) 2023/2147 al Consiliului din 9 octombrie 2023, privind măsuri restrictive având în vedere activitățile care subminează stabilitatea și tranziția politică în Sudan, text diponibil la adresa: L_202302147RO.000101.fmx.xml (europa.eu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ANUNȚ (18.09.2023)

La 15 septembrie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect listarea a patru persoane și șase entități în cadrul regimului de măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran (încălcări ale drepturilor omului):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (14.09.2023)

În urma exercitării la 30 august a.c. a dreptului de veto de către Federația Rusă privind prelungirea regimului de sancțiuni internaționale cu privire la situația din Mali, regimul de la nivelul ONU a încetat la 31 august a.c.

Mai multe informații regăsiți AICI.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (07.08.2023)

În data de 04.08.2023 au fost publicate în Jurnalul Oficial al U.E. următoarele acte:

 • Regulamentul (UE) 2023/1593 al Consiliului din 28 iulie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 377/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guineea-Bissau  
 • Decizia (PESC) 2023/1598 a Consiliului din 28 iulie 2023 de modificare a Deciziei 2012/285/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guineea-Bissau

Prin aceste acte normative sunt  introduse excepții umanitare aplicabile anumitor actori, astfel cum sunt enumerați în Rezoluția 2664 (2022) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de la măsura  înghețării fondurilor și a resurselor economice.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (03.08.2023)

La data de 28 iulie 2023 au fost adoptate o serie de acte, având ca efect listarea de noi persoane și entități în cadrul următoarelor regimuri de măsuri restrictive, precum și adoptarea de măsuri restrictive suplimentare, precum cea a embargoului țintit, însoțită de interdicția de a furniza asistență tehnică, finanțare și asistență financiară și măsuri individuale suplimentare cu privire la persoanele și entitățile desemnate:
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (21.07.2023)

La 20 iulie a.c., a fost adoptat un nou regim de măsuri restrictive, care vizează sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (21.07.2023)

La 20 iulie 2023 au fost adoptate o serie de acte, având ca efect listarea de noi persoane și entități în cadrul următoarelor regimuri de măsuri restrictive:

Regimul privind situația din Siria:

 

Regimul privind situația din Myanmar/Birmania:

 

Regimul orizontal privind drepturile omului:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ (27.06.2023)

La 26 iunie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect listarea a șapte persoane adiționale în cadrul regimului de măsuri restrictive privind încălcări ale drepturilor omului în Iran:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (21.06.2023)

La 20 iunie a.c., au fost publicate următoarele acte, având ca efect delistarea a două persoane din cadrul regimului de măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo, ca urmare a hotărârilor CJUE în cauzele T-93/22 și T-94/22:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ANUNȚ (13.06.2023)

La 12 iunie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect transpunerea, la nivelul Uniunii Europene, a listării unei persoane de către Comitetul de Sancțiuni 751 al Consiliului de Securitate al ONU:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (06.06.2023)

La data de 2, respectiv 5 iunie 2023, Comitetul Consiliului de Securitate ONU privind ISIL (Da’esh), Al-Qaida și persoane și grupuri asociate a modificat mențiunile cu privire la o persoană desemnată și a delistat alte două persoane.

Găsiți mai multe informații accesând linkurile de mai jos:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ (02.05.2023)

La 2 mai 2023, au fost publicate următoarele acte, având ca efect delistarea lui Nizar AL-ASSAD din cadrul regimului de măsuri restrictive având în vedere situația din Siria, ca urmare a hotărârii Tribunalului în cauza T-426/21:
 
ANUNȚ (02.05.2023)
 
La 28 aprilie 2023, a fost actualizat regimul de sancțiuni al UE având în vedere situația din Myanmar/Birmania, fiind modificate datele de identificare pentru 24 de persoane și la o entitate supuse sancțiunilor.
 
Actele adoptate la nivelul UE, în acest sens, sunt:
 • Decizia (PESC) 2023/887 a Consiliului din 28 aprilie 2023 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania, disponibilă aici: EUR-Lex - 32023D0887 - EN - EUR-Lex (europa.eu) și
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/886 al Consiliului din 28 aprilie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania, disponibil aici: Publications Office (europa.eu)
 
ANUNȚ (02.05.2023)
 
La 2 mai 2023 ., au fost publicate următoarele acte, având ca efect impunerea de restricții de călătorie și măsuri de înghețare a activelor împotriva persoanelor responsabile de acțiuni sau politici care subminează sau amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea în acest stat, împotriva persoanelor care sprijină sau pun în aplicare astfel de acțiuni sau politici, precum și împotriva persoanelor, a entităților sau a organismelor asociate acestora.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ (15.11.2022)

La data de 14 noiembrie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect listarea unei serii de persoane și entități în cadrul regimului de măsuri restrictive privitoare la încălcări ale drepturilor omului în Iran:
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2230 al Consiliului din 14 noiembrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran;
 • Decizia de punere în aplicare (PESC) 2022/2234 a Consiliului din 14 noiembrie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran;
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2231 al Consiliului din 14 noiembrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran;
 • Decizia de punere în aplicare (PESC) 2022/2235 a Consiliului din 14 noiembrie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (10.11.2022)

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286I din 8 noiembrie 2022 au fost publicate următoarele acte:
 
Prin intermediul acestor acte 19 persoane și o entitate sunt adăugate pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (09.11.2022)

În data de 08.11.2022 au fost publicate următoarele acte normative la nivelul Uniunii Europene:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (28.10.2022)

 • Decizia (PESC) 2022/2085 a Consiliului din 27 octombrie 2022 de modificare a Deciziei 2010/573/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova
 • Decizia de punere în aplicare (PESC) 2022/2086 a Consiliului din 27 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2073 al Consiliului din 27 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia.
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2073 al Consiliului din 27 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia;
 • Decizia de punere în aplicare (PESC) 2022/2086 a consiliului din 27 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (26.10.2022)

În data de 24 octombrie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect transpunerea la nivelul UE a deciziei CS ONU de a desemna încă o persoană în cadrul regimului sancționator cu privire la Yemen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (25.10.2022)

În data de 25.10.2022 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene următoarele acte:

 • Regulamentul (UE) 2022/2042 al Consiliului din 24 octombrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1284/2009 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva Republicii Guineea
 • Decizia (PESC) 2022/2052 a Consiliului din 24 octombrie 2022 de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2043 al Consiliului din 24 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1755 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi
 • Decizia (PESC) 2022/2051 a Consiliului din 24 octombrie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1763 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi