Lista consolidată de CSONU a persoanelor și entităților desemnate