2021 - Sancțiuni piață asigurări-reasigurări și intermediari

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat pe parcursul anului 2021 mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața asigurărilor, pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

Decembrie 2021

Societăți de asigurare                                       

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - avertisment scris societate pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 236/2018

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - amendă societate de 2.314.425 lei pentru neprezentarea tuturor documentelor solicitate de echipa de control

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - amendă societate de 3.546.000 lei pentru neconstituire rezerve regim național și solvabilitate 2, evidență neadecvată a dosarelor de daune, nerespectarea prevederilor legale privind instrumentarea și termenele de plată a despăgubirilor, nedeținere de fonduri proprii necesare acoperirii SCR

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. - avertisment scris societate pentru nerespectare Norma RCA

GRAWE ROMANIA ASIGURARE S.A. - amendă societate de 79.500 lei pentru nerespectare Norma RCA.

 

Intermediari

BROKASIG CONSULTING BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - avertisment pentru netransmitere raportări periodice A.S.F.

AGRO PROTECTOR 2010 ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE S.R.L.  - avertisment pentru nemenținerea Registrului Intermediarilor Secundari.

 

Noiembrie 2021   

Societăți de asigurare                                                  

UNIQA ASIGURARI S.A. - avertisment scris societate pentru calculare necorespunzătoare a taxelor datorate ASF și FGA

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - avertisment scris societate pentru nerespectare Norma RCA si Legea 132/2017

 

Intermediari

BRAS BROKER DE ASIGURARE S.R.L.  - avertisment pentru netransmitere raportări periodice A.S.F.

RISK CONTROL INSURANCE AND REINSURANCE BROKER S.R.L. - avertisment pentru comunciare neclară și incompletă aspecte legale conform Legii nr. 132/2017.

 

Octombrie 2021

Intermediari

EUROGROUP INSURANCE REINSURANCE BROKER ROMANIA S.R.L. - sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare pentru nemenținerea condițiilor de autorizare

INTEGRA BROKER DE ASIGURARE S.R.L. – amendă 5.715 lei pentru nemenținerea Registrului Intermediarilor Secundari.

 

Septembrie 2021   

Societăți de asigurare                             

SOCIETATEA DE ASIGURARE - REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. - amendă societate de 273.000 lei pentru nedeținerea de fonduri proprii eligibile să acopere atât cerința de capital de solvabilitate (SCR), cât și cerința minimă de capital (MCR)

Intermediari

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L. – amendă 10.025 lei pentru nemenținerea Registrului Intermediarilor Secundari

SOKO - BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare pentru nerespectare prevederi decizie A.S.F.

 

August 2021

Societăți de asigurare                                         

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - amendă societate de 296.200 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind instrumentarea și termenele de plată a despăgubirilor.

 

Iulie 2021   

Societăți de asigurare                                               

ASITO KAPITAL S.A. - avertisment scris societate           pentru nerespectare cerințe Norma 38/2015 privind rezervele.

 

Intermediari

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L. – amendă 10.025 lei pentru nemenținerea Registrului Intermediarilor Secundari

SOKO - BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare pentru nerespectare prevederi decizie A.S.F.

 

Iunie 2021

Societăți de asigurare                                      

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - amendă societate de 34.000 lei pentru netransmitere raportări sau transmitere cu întârziere

SOCIETATEA DE ASIGURARE - REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. - amendă societate de 410.900 lei. Principala deficiență constatată este reprezentată de plata cu întârziere a despăgubirilor RCA

SOCIETATEA DE ASIGURARE - REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. - amendă societate de 2.930.766 lei pentru nedeținerea de fonduri proprii eligibile să acopere atât cerința de capital de solvabilitate (SCR), cât și cerința minimă de capital (MCR) alături de riscul de lichiditate extrem de ridicat identificat

SOCIETATEA DE ASIGURARE - REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. - amendă conducere executivă de 1.000.000 lei fiecare și retragerea aprobării pentru:

 • Renato Szilagyi - presedinte directorat
 • Buzera Barbu Mircea - vicepreședinte directorat                            
 • Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis - membru directorat               
 • SOCIETATEA DE ASIGURARE - REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. - amendă conducere administrativă de 1.000.000 lei fiecare și retragerea aprobării pentru:
 • Rossler Max - vicepreședinte Consiliu de Supraveghere                              
 • Papanicolaou Epameinondas - membru Consiliu de Supraveghere                       
 • Aelita Arampova - membru Consiliu de Supraveghere                                
 • Pascale Cristian - membru Consiliu de Supraveghere                                  
 • Browne Robert - președinte Consiliu de Supraveghere                                

Motive: raportările suplimentare prevăzute de Norma nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare nu au fost transmise ȋn termenele legale.

În cadrul raportării suplimentare de lichiditate și în raportările periodice de supraveghere (machetele S.02.01.01.01, S.06.02.01.01, S.06.02.01.02) au fost raportate în mod nereal la A.S.F. active lichide constând în disponibilități deținute de societate la Axion Swiss Bank S.A.

Nu au fost respectate prevederile din Decizia A.S.F. nr. 455/2020

Nu au fost respectate prevederile art. 3 și art. 4 din Decizia nr. 457/2020 în sensul că începând cu data de 01.01.2020  nu a fost menținută și nu s-a raportat la A.S.F. majorarea SCR, iar cu privire la profilul de risc nu au fost transmise măsurile implementate pentru eliminarea abaterii de la sistemul de guvernanță deși se mențin motivele pentru care a fost impusă măsura privind majorarea de capital de solvabilitate

Nu au fost respectate prevederile art.2 alin.(2) din Decizia nr. 325/2021 în sensul că planul de redresare transmis la A.S.F. nu reflectă că este în linie cu planul de afaceri elaborat conform legii.

 

Mai 2021

Intermediari

ECOROVISERV S.R.L. - sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare pentru  neachitare taxă de funcționare

AVN TRANING S.R.L. - sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare pentru neachitare taxă de funcționare

AON ROMANIA BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE S.R.L. – amendă 5.000 lei pentru efectuarea de modificări la ONRC fără aprobarea A.S.F.

BOGDAN INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE S.R.L.  - avertisment pentru nerespectare prevederi legale pregătire profesională conducător executiv

INTER ACTIV BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE S.R.L. – avertisment pentru nerespectare prevederi legale pregătire profesională conducător executiv

LONDON BROKERS - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L. - avertisment pentru nerespectare prevederi legale pregătire profesională conducător executiv

ZURICH BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE S.R.L. - avertisment pentru nerespectare prevederi legale pregătire profesională conducător executiv

AUTOSINCRON BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare pentru nerespectare prevederi decizie A.S.F.

INTERSERV TOTAL BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - avertisment pentru nerespectare prevederi legale pregătire profesională conducător executiv

ALIAT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. – amendă 5.000 lei pentru desfășurare activitate care excede obiectului de activitate

CONSULTANT A.A. - BROKER DE ASIGURARE S.R.L. – amendă 5.000 lei pentru inventarierea elementelor de activ și pasiv

 

Aprilie 2021

Intermediari

D.H. BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L. – avertisment pentru nerespectare prevederi legale pregătire profesională conducător executiv

FANBROK BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE S.R.L. - avertisment pentru efectuarea de modificări la ONRC fără aprobarea A.S.F.

DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.  - avertisment pentru nerespectarea prevederilor legale privind Registrul Intermediarilor Secundari.

 

Martie 2021

Societăți de asigurare                                       

SOCIETATEA DE ASIGURARE - REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. - amendă de 2.600.000 lei societate     pentru nedeținerea de fonduri proprii eligibile să acopere atât cerința de capital de solvabilitate (SCR), cât și cerința minimă de capital (MCR), gradul de acoperire al SCR este de cel mult 0,88

La data de 30.06.2020, valoarea rezervei de daune avizate constituită de societate, conform cerințelor Normei 38/2015 era subadecvată cu suma de 43.907.781 lei, iar rezerva de daună neavizată constituită de societate era subadecvată cu cel puțin 631 milioane lei.

 

Intermediari

AMSTERDAM BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - avertisment pentru nerespectare prevederi legale pregătire profesională conducător executiv

TOYO MOTOR BROKER DE ASIGURARE S.R.L.- avertisment pentru efectuarea de modificări la ONRC fără aprobarea A.S.F.

AIDA BROKER DE ASIGURARE S.R.L - sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare pentru nerespectare prevederi decizie A.S.F.

DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARE S.R.L. – amendă 100.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind Registrul Intermediarilor Secundari și pentru nerespectarea prevederilor privind consultanța și conflictele de interese

LEADER TEAM BROKER DE ASIGURARE S.R.L. – amendă 5.000 lei pentru evidența contabilă și inventarierea elementelor de activ și pasiv.

 

Februarie 2021

Societăți de asigurare                                               

ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A. - avertisment scris societate pentru nerespectare Norma RCA și Legea 132/2017

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - amendă societate de 500.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind instrumentarea și termenele de plată a despagubirilor

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. - avertisment scris societate pentru nerespectare Norma RCA și Legea 132/2017

 

Ianuarie 2021

Societăți de asigurare                                          

SOCIETATEA DE ASIGURARE - REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.

Amendă conducere executivă:

 • Renato Szilagyi - președinte directorat - 530.000 lei
 • Buzera Barbu Mircea - vicepreședinte directorat - 500.000 lei
 • Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis - membru directorat - 500.000 lei

Amendă conducere administrativă, câte 450.000 lei fiecare:

 • Browne Woodthorpe Robert - Președinte Consiliu de Supraveghere
 • Rossler Max Walter - vicepreședinte Consiliu de Supraveghere
 • Pascale Cristian - membru Consiliu de Supraveghere
 • Arampova Aelita - membru Consiliu de Supraveghere
 • Papanikolaou Epameinondas - membru Consiliu de Supraveghere                                                                                          

Motive: pentru neasigurarea transmiterii informaţiilor aferente perioadei trimestrul IV 2019 - trimestrul III 2020, necesare verificării corectitudinii înregistrării tranzacțiilor şi a soldurilor din perioada menţionată ce decurg din contractele de reasigurare, reflectate în activul bilanțier cu impact semnificativ ȋn indicatorii de solvabilitate ai societăţii

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - amendă societate de 450.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind termenele de plată a despăgubirilor

SOCIETATEA DE ASIGURARE - REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. – amendă societate de  500.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind termenele de plată a despăgubirilor

UNIQA ASIGURARI S.A. - avertisment scris societate pentru nerespectare Norma RCA și Legea 132/2017