• Acasa Consultări Publice
    PROIECT INSTRUCȚIUNE în aplicarea art. 97 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a art.57 din Reg. (UE) 2019/2033 ...

PROIECT INSTRUCȚIUNE în aplicarea art. 97 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a art.57 din Reg. (UE) 2019/2033 ...

Proiect publicat la data de 31.08.2022 

Dată limită trimitere propuneri/observații:10 septembrie 2022 (inclusiv)

Proiectul este în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile. 

 
 
 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de instrucțiune pot fi transmise prin Platforma pentru Consultare Publică, fie prin e-mail, în formatul de mai jos, la adresa reglementari.siif@asfromania.ro:
 
Proiect de Instrucțiune în aplicarea art. 97 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a art. 57 din Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014
 
Propunere de modificare și/sau completare
 
Fundamentarea propunerii
(din coloana nr. 2)
1
2
3