• Acasa Consultări Publice
    PROIECT REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului ASF nr.9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organisme...

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului ASF nr.9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organisme...

Proiect publicat la data de 18.08.2022

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu la data de 28 august 2022 (inclusiv), în următorul format:

 

Proiect de regulament pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

Propunere de modificare și/sau completare

Fundamentarea propunerii

(din coloana nr. 2)

1

2

3