Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 17 august 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Norma pentru modificarea Normei nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Regulament de modificare și completare a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)  Autorizare

Autorizarea doamnei Mihaela Ungureanu în calitate de director al BRD Asset Management S.A.I. S.A.;

Aprobarea domnului Georgios Bartzis în calitate de membru-vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea domnului Gerke Anno Witteveen și a doamnei Dorina-Maria Coșbuc-Ionescu, pentru noi mandate, în calitate de administratori la societatea NN Asigurări S.A.;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Trameco S.A. Oradea și radierea din evidențele A.S.F., având în vedere finalizarea procedurii de retragere a acționarilor în conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017, republicată;

Aprobarea solicitării societății Allianz-Țiriac Asigurări S.A. de prelungire a perioadei de auditare a societății de către auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Pint.ro Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, structura asociaților);

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Loyalty Insurance - Reinsurance Broker S.R.L. (cesiune de părți sociale, structura asociaților);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Forsafe Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, nou asociat unic și modificarea art. 8);

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.