Informare de presă: Soluții favorabile pronunțate în luna iulie 2022

București, 4 august 2022 - În luna iulie a anului 2022, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 25613/3/2020

Prin Hotărârea nr. 1815/6.07.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA.

Soluția pe scurt:

„Ia act de renunțarea recurentului reclamant la judecata recursului. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. (...) Admite recursul recurentei pârâte, casează în parte sentința şi în rejudecare respingere cererea reclamantei de obligare a pârâtei la comunicarea informațiilor solicitate la pct. 4 - cu referire la copia Hotărârii Consiliului A.S.F. din cadrul ședinței din 12.06.2019 şi a stenogramei anonimizate. Menține în rest sentința civilă.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: acțiunea formulată de  Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA având ca obiect solicitarea de comunicare a unor informații de interes public în opinia reclamantei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000939332&id_inst=2

 

2. Curtea de Apel București - Dosar nr. 1090/2/2018* (rejudecare)

Prin Hotărârea nr. 169/6.07.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Ormenișan Ovidiu Adrian, respectiv intervenientul Asociația Brokerilor (în sprijinul reclamantului).

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. (...)”.

Obiectul cauzei: prin cererea introductivă, reclamantul, Ormenișan Ovidiu Adrian, a solicitat instanței de judecată anularea Deciziei A.S.F. nr. 1440/12.10.2017 prin care  acesta a fost sancționat în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare și Șef Serviciu Tranzacționare în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu amendă în cuantum de 45.000 lei, respectiv retragerea autorizației de agent pentru servicii de investiții financiare și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Soluția instanței poate fi consultată la următoarea adresă:                         

 https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406296&id_inst=2

 

3. Curtea de Apel București - Dosar nr. 3984/2/2021

Prin Hotărârea nr. 1291/8.07.2022, Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Vivendi International S.R.L., respectiv Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, prin lichidator judiciar CITR filiala CLUJ SPRL.

Soluția pe scurt:

„Admite excepția lipsei calității de reprezentant a reclamantei Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance SA, invocata din oficiu. Anulează cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance SA pentru lipsa dovezii calității de reprezentant. Respinge cererea de chemare in judecata formulată de reclamanta Vivendi International SRL în contradictoriu cu parata Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca neîntemeiată. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare (...)”.

Obiectul cauzei: prin cererea introductivă, reclamantul a solicitat anularea Deciziei A.S.F.
nr. 714/03/06/2021 privind sancționarea SAR City Insurance S.A. cu amendă în valoare de 2.930.766 lei și stabilirea unor măsuri.

Soluția instanței poate fi consultată la următoarea adresă:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000396702&id_inst=2

 

4. Curtea de Apel București - Dosar nr. 5312/2/2021

Prin Hotărârea nr. 1380/8.07.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanții Behboud Madadi, Alexandru Ionel Secară și Florian Munteanu.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea astfel cum a fost modificată ca neîntemeiată.

Cu recurs. (...)”

Obiectul cauzei: reclamanții au solicitat instanței de judecată: să oblige A.S.F. să dispună suspendarea de către SIF Muntenia S.A. a drepturilor de vot aferente acțiunilor SIF Muntenia S.A. pe care această societate le deține în mod indirect prin interpuși, fondurile de investiții: FDI Prosper Invest, FII Bet-FI Index Invest, FII Optim Invest, FIA Certinvest Acțiuni, FDI Active Dinamic, FII Active Plus, FDI Star Next, Romania Strategy Fund administrate de societățile de administrare a investițiilor: SAI Swiss Capital, SAI Broker SA, SAI Certinvest SA, SAI Star Asset Management SA, având în vedere refuzul nejustificat al A.S.F. de a emite acest act.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000398657&id_inst=2

 

5. Curtea de Apel București - Dosar nr. 494/2/2022

Prin Hotărârea nr. 1415/15.07.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Adrian Andrici, în calitate de membru al Consiliului de administrație al S.I.F. Oltenia S.A. la data emiterii deciziei A.S.F.

Soluția pe scurt:

„Respinge excepția necompetenței ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Cu recurs, în 15 zile de la comunicare (...).”

Obiectul cauzei: acțiunea formulată de reclamant prin care acesta a solicitat, în principal, anularea Deciziei A.S.F. nr. 1135/15.09.2021 cu privire la retragerea aprobării acordate de către A.S.F. domnului Andrici Adrian, în calitate de membru al Consiliului de administrație al S.I.F. Oltenia S.A., prin Autorizația nr. 191/03.12.2020.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000404187&id_inst=2

 

6. Judecătoria Sectorului 3 - Dosar nr. 3098/301/2022

Prin Hotărârea nr. 7133/20.07.2022, Judecătoria Sectorul 3 a pronunțat următoarea soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Beicuş Cristinel Dumitru.

Soluția pe scurt:

„Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Respinge cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite excepţia inadmisibilităţii, invocată de Fondul de Garantare a Asiguraţilor. Respinge cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu Fondul de Garantare a Asiguraţilor, ca inadmisibilă. Respinge cererea reclamantului de obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, ca nefondată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare (…)

Obiectul cauzei: cererea formulată de reclamant prin care acesta solicită instanței obligarea pârâților: Fondul de Garantare a Asiguraților, Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. și A.S.F., la plata sumei de 7.712,8 lei reprezentând daunele produse cu ocazia producerii unor evenimente rutiere.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000700720&id_inst=301

 

7. Curtea de Apel București - Dosar nr. 495/2/2022

Prin Hotărârea nr. 1329/22.07.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare in judecata ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei:  acțiunea formulată de Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. prin care a fost contestată Decizia A.S.F. nr. 1662/21.12.2021 privind sancționarea cu amendă în cuantum de 3.546.000 lei a societății și stabilirea unor măsuri în sarcina acesteia.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000404188&id_inst=2

 

  1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 2797/2/2019*

Prin Hotărârea nr. 1328/22.07.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanții Constantin Ştefan și Electroargeş SA.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea ca fiind neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. (...)

Obiectul cauzei: reclamanții au solicitat instanței, în principal, anularea Deciziei A.S.F.
nr. 1160/26.09.2018 prin care dl. Constantin Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000408370&id_inst=2

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.