• ro
  • en

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

 

Bucureşti, 3 august 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Instrucțiunea pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare (instrucțiunea va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Autorizarea domnilor Zahan Virgil Adrian și Sabău Vasile Cristian în calitate de Directori în cadrul S.S.I.F. Goldring S.A., ca urmare a prelungirii mandatelor acestora precum și a alinierii societății la prevederile art. II din Regulamentul nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2019;

Aprobarea doamnei Mihaela Stroia pentru un nou mandat în funcția de membru-Președinte al Directoratului la societatea Uniqa Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea doamnei Victoria Dumitru pentru un nou mandat în funcția de Director general la societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A.;

Aprobarea doamnei Gabriela Rentea pentru un nou mandat în funcția de Director general adjunct la societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A.;

Aprobarea domnului Ioan Bârjoveanu în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A.;

Aprobarea domnului Emil Timofti pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A.;

Aprobarea domnului Florin Pascu pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A.;

Autorizarea modificării autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A. ca urmare a majorării capitalului social;

Acordarea autorizației de funcționare ca intermediar principal – companie de brokeraj a societății Transport Broker de Asigurare S.R.L;

Aprobarea modificării adusă art. 5.1 din Actul constitutiv al societății Start Broker de Asigurare S.R.L. (numire administrator);

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.