Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 27 iulie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)  Reglementare

Regulament pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B)  Autorizare

Aprobarea domnului Remus – Gabriel Lăpușan pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Leja Michal Krzysztof pentru un nou mandat în funcția de membru al Directoratului la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Erste Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Erste Equity Romania;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Electroconstrucția Elco Alba Iulia S.A.;

Aprobarea suplimentului (amendamentului) la prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Lactate Natura S.A. Târgoviște;

Aprobarea prospectului simplificat întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Cemacon S.A. Cluj Napoca;

Aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al societății Alpha Insurance Brokers - Societate de Brokeraj în Asigurare-Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Asigest Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. (actualizarea datelor de identificare ale unui acționar/administrator, nou mandat auditor financiar și modificarea unui articol);

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.