Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 20 iulie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de Instrucțiune pentru modificarea și completarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Norma pentru aplicarea Ghidului MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate și interacțiunile care fac obiectul supravegherii prudențiale (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din România (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Aprobarea domnului Virgil Vasile Șoncutean pentru un nou mandat în funcția de Director general la societatea Allianz – Țiriac Asigurări S.A.;

Autorizarea domnului Jean Claude Laurent Dunet în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea domnului Silviu Turc în calitate de persoană care conduce structura de administrare a riscurilor din cadrul Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitării OTP Asset Management România S.A.I. S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondului deschis de investiții OTP Expert;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Contactoare S.A. Buzău;

Aprobarea solicitării Evergent Investments S.A. de autorizare a modificării condițiilor semnificative avute în vedere la data autorizării entității în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Unicredit Insurance Broker S.R.L. (modificarea articolului 1 și schimbare sediu social);

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Transilvania Broker de Asigurare S.A. (completarea obiectului secundar de activitate);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Marsh Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (numirea noului administrator al societății);

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Aegon Esențial, administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.