• ro
  • en

Informare de presă: Decizii de sancționare adoptate de Consiliul A.S.F. în luna iunie 2022

 

București, 8 iulie 2022 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna iunie a anului 2022, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

Piața de capital

Electroargeș S.A. - Suspendarea, pe durata desfășurării AGOA și AGEA Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, convocate pentru data de 30.06/01.07.2022, exercitării drepturilor de vot aferente unui număr de 16.000.000 de acțiuni ELGS, înregistrate la Depozitarul Central în contul societății Investments Constantin S.R.L., care au făcut obiectul dosarului nr. 238/1259/2020, în care Curtea de Apel Pitești a pronunțat Decizia Civilă nr. 448/A-C.

 

Asigurări

Societăți de asigurare

Groupama Asigurări S.A. - Sancționarea cu avertisment scris pentru nerespectarea anumitor prevederi ale Legii 132/2017.

Onix Asigurări S.A. - Sancționarea cu avertisment scris pentru utilizarea unor metodologii de calcul al rezervelor tehnice Solvabilitate 2 necorespunzătoare.

Omniasig Vienna Insurance Group S.A. - Sancționarea cu avertisment scris pentru nerespectarea anumitor prevederi ale Legii 132/2017.

 

Intermediari

Daw Managment Broker de Asigurare S.R.L. - sancționarea cu amendă în cuantum de 75.244 de lei, întrucât entitatea controlată nu asigură jurnalizarea, monitorizarea și arhivarea, în conformitate cu reglementările specifice în materie, nefiind respectate prevederile art. 16 alin. (2) lit. d) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Asigest Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. - sancționarea cu avertisment scris întrucât societatea nu a respectat termenul legal de transmitere la A.S.F. a dovezii de înregistrare la O.N.R.C. a modificărilor aduse conducerii administrative a companiei de brokeraj, aprobată de A.S.F.

Contract Asig Broker de Asigurare S.R.L. - sancționarea cu avertisment scris întrucât societatea a modificat actul constitutiv privind schimbarea sediului social fără aprobarea A.S.F.

 

 

Pensii private

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. - Sancționarea cu avertisment scris pentru o situație punctuală de nerespectare a prevederilor legale, în ceea ce privește măsurile de natură administrativă ce trebuiau luate în legătură cu un agent de marketing persoană fizică, și nici a obligației corelative de a notifica A.S.F.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro .