• ro
  • en

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 6 iulie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Notificarea ESMA referitoare la intenția de aplicare a Ghidului privind procedurile și metodologiile comune referitoare la procesul de supraveghere și evaluare a contrapărților centrale (CPC) în temeiul articolului 21 din EMIR (ESMA 70-151-3374);

Proiectul de Normă pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din România (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)  Autorizare

Autorizarea domnilor Liviu-Ștefan Arnăutu și Dragoș Balaci în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al societății S.A.I. Atlas Asset Management S.A.;

Autorizarea domnului Neacșu Dragoș - Valentin în calitate de administrator al societății Depozitarul Central S.A.;

Autorizarea domnilor Popescu Cristinel Sandu și Tanciu Adrian în calitate de directori ai SSIF Voltinvest S.A.;

Aprobarea domnului Peter Franz Höfinger pentru un nou mandat în funcția de membru și Președinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Franz Fuchs pentru un nou mandat în calitate de membru și Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Peter Thirring pentru un nou mandat în funcția de membru și Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea doamnei Elena-Ancuța Ifrim în funcția de membru al Directoratului la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Peter Franz Höfinger pentru un nou mandat în calitate de membru și Președinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Franz Fuchs pentru un nou mandat în calitate de membru și Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Peter Thirring pentru un nou mandat în calitate de membru și Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Harald Josef Londer pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group;

Aprobarea domnului Wolfgang Hajek pentru un nou mandat în calitate de membru al Directoratului la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group;

Aprobarea domnului Klaus Mühleder pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group;

Aprobarea domnului Peter Franz Höfinger pentru un nou mandat în calitate de membru și Președinte al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Franz Fuchs pentru un nou mandat în calitate de membru și Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Peter Thirring pentru un nou mandat în calitate de membru și Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Harald Josef Londer pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Pătrăchioiu Emil în calitate de conducător executiv al societății Brokasig Broker de Asigurare S.R.L.;

Autorizarea doamnei Dana-Corina Benea în calitate de înlocuitor al Directorului general al BT Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Autorizarea domnului Ionuț-Florentin Stroe în calitate de înlocuitor al Directorului general al BT Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea solicitării Transilvania Investments Alliance S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în Actul constitutiv al societății;

Aprobarea solicitării Societății de Investiții Alternativă cu Capital Privat Sparking Capital S.A. de înregistrare în calitate de administrator de fonduri investiții alternative (A.F.I.A.) și înscrierea în Registrul public al A.S.F. în această calitate, precum și de autorizare în calitate de fond de investiții alternative (F.I.A.), administrat intern și înscriere în Registrul public al A.S.F. în această calitate;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Lactate Natura S.A. Târgoviște;

Aprobarea emiterii Certificatului de Înregistrare a majorării capitalului social al societății Transcom S.A. București și adoptarea măsurii asiguratorii de blocare unică a transferului acțiunilor cu care s-a majorat capitalul social, începând cu data înregistrării la Depozitarul Central a acestora.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.