• ro
 • en

Informare de presă: Soluții favorabile pronunțate în luna iunie 2022

 

București, 5 iulie 2022 - În luna iunie a anului 2022, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 7056/2/2019

Prin Hotărârea nr. 3183/2.06.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite excepția nulității recursului, invocată de intimata-pârâtă Autoritatea de Supraveghere Financiară. Constată nulitatea recursului formulat de reclamanta Societatea de Asigurare -  Reasigurare City Insurance S.A. împotriva Sentinței civile nr. 1159 din 9 noiembrie 2020 a Curții de Apel București - Secția a IX-a de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de recurenta-reclamantă împotriva Sentinței civile
nr. 1159/9.11.2020, prin care Curtea de Apel București a respins cererea de chemare în judecată, ca nefondată.

În fond, dosarul a avut ca obiect anularea Avizului A.S.F. nr. 333/25.11.2019 și obligarea pârâtei A.S.F. la emiterea unui aviz prin care să admită cererea de compensare a creanțelor Societății Asigurarea Reasigurare ASTRA S.A. cu cele ale societății reclamante”.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000379403

 

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 4834/2/2015

Prin Hotărârea nr. 141/2.06.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Grecu Elena, în calitate de persoană semnificativă /Director General la societatea Forte Asigurări Reasigurări S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite excepția de perimare. Constată perimată cererea de chemare în judecată.

Cu recurs în 5 zile de la pronunțare (...).”

Obiectul cauzei: În principal - anularea în tot a Deciziei A.S.F. nr.1666/10.11.2014, prin care dna. Grecu Elena a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.000 lei și retragerea aprobării din calitatea de persoană semnificativă / Director General la societatea Forte Asigurări Reasigurări S.A.

În subsidiar - anularea, în parte, a Deciziei A.S.F. nr. 1666/10.11.2014, în sensul anulării sancțiunii cu retragerea aprobării din calitatea de persoană semnificativă/Director General a reclamantei și obligarea A.S.F. la plata cheltuielilor de judecată.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000327753&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 2496/2/2021

Prin Hotărârea nr. 1166/7.06.2022, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A.

Soluția pe scurt:

Anulează cererea, pentru lipsa calității de reprezentant.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.”

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 325/10.03.2021 privind sancționarea SAR City Insurance S.A. cu amendă de 2.600.000 lei și stabilirea unor măsuri în sarcina acesteia.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000394518&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 4883/2/2019

Prin Hotărârea nr. 3409/9.06.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta SIF Oltenia S.A.

Soluția pe scurt:

Ia act de cererea de renunţare la judecată. Anulează Sentinţa nr. 998 din 13 decembrie 2019 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII – a contencios administrativ şi fiscal. Definitivă.

Obiectul cauzei: recursul formulat de SIF Oltenia S.A. împotriva Sentinței civile    nr. 998/13.12.2019, prin care Curtea de Apel București a respins cererea de anulare şi de suspendare, formulate de reclamantă, ca nefondate.

În fond, dosarul a avut ca obiect suspendarea și anularea Deciziei nr. 937/18.07.2019, prin care A.S.F. a instituit în sarcina Consiliului de administrație al SIF Oltenia S.A. obligația de a convoca și de a asigura desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în termen de 45 de zile de la data emiterii deciziei, având incluse pe ordinea de zi punctele propuse de acționarii SIF Banat Crișana S.A. și SIF Muntenia S.A. prin solicitarea înregistrată la sediul emitentului cu nr. 5071/11.06.2019, care a făcut obiectul raportului curent publicat la B.V.B. în data de 11.06.2019.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000376278

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 2008/2/2020

Prin Hotărârea nr. 1092/14.06.2022, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A.

 

Soluția pe scurt:

„Ia act de renunțarea la judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. (...)”

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 455/06.04.2020 privind stabilirea unor măsuri în sarcina societății City Insurance S.A., a Deciziei A.S.F. nr. 457/06.04.2020 de stabilire a măsurii majorării capitalului social cu echivalentul în lei a sumei de 16,5 milioane lei, precum și a Deciziei A.S.F. nr. 458/06.04.2020 privind sancționarea societății cu amendă în cuantum de 100.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000382925&id_inst=2

 

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 7758/2/2021

Prin Hotărârea nr. 1160/16.06.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Uniqa Asigurări S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge contestația ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.”

Obiectul cauzei: acțiunea formulată de reclamanta Uniqa Asigurări S.A. prin care solicită:

 1. anularea Deciziei A.S.F. nr. 1406/4.11.2021 privind sancționarea societății Uniqa Asigurări S.A. cu avertisment scris;
 2. instanței să constate că reclamanta nu a încălcat nicio prevedere legală și să dispună obligarea autorității să restituie sumele achitate de societate „în mod nelegal”.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000402399&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 5267/2/2019

Prin Hotărârea nr. 3609/17.06.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. împotriva Sentinței civile nr. 857 din 29 septembrie 2020 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recurs formulat de Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A. împotriva Sentinței civile nr. 857/29.09.2020, prin care Curtea de Apel București a respins contestația formulată de reclamantă, ca nefondată.

În fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 1040/13.08.2019 de sancționare a reclamantei City Insurance S.A. cu avertisment scris.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000376806

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 887/2/2018

Prin Hotărârea nr. 3668/21.06.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurenții /reclamanți S.I.F. Transilvania S.A., Mihai Fercală, Iulian Stan, Petru Mihalcea, Gheorghe Lutac, Stefan Szabo, Dumitru Carapiti, Adriana Marioara Boian, Gavril Ola, Mircea Radus, Dragos Calin, Mihaela Susan și Stefan Szitas.

 

Soluția pe scurt:

„Cu majoritate: Respinge excepția de nelegalitate a Deciziei nr. 1995/12.10.2016 emisă de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca inadmisibilă. Respinge recursul formulat de reclamanții Mihai Fercală, Iulian Stan, Petru Mihalcea, Gheorghe Lutac, Stefan Szabo, Dumitru Carapiti, Adriana Marioara Boian, Gavril Ola, Mircea Radus, Dragos Calin, Mihaela Susan şi Stefan Szitas împotriva Sentinţei nr. 5547 din 28.12.2018 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. (...)

Cu opinia separată: Admite recursul formulat de reclamanţii Mihai Fercală, Iulian Stan, Petru Mihalcea, Gheorghe Lutac, Stefan Szabo, Dumitru Carapiti, Adriana Marioara Boian, Gavril Ola, Mircea Radus, Dragos Calin, Mihaela Susan şi Stefan Szitas împotriva Sentinţei nr. 5547 din 28.12.2018 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează, în parte sentinţa atacată. Anulează deciziile contestate. Menţine soluţia dată cererii de suspendare. Obligă intimata-pârâtă Autoritatea de Supraveghere Financiară la plata cheltuielilor de judecată.”

Obiectul cauzei: recurs formulat de recurenții reclamanți împotriva Sentinței civile
nr. 5547/28.12.2018 prin care a fost respinsă cererea, ca neîntemeiată, iar reclamanții au fost obligați, în solidar, la plata către A.S.F. a sumei de 10.563 lei reprezentând onorariu avocat, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Mențiuni:  în fond, dosarul a avut ca obiect:

-  anularea în tot a Deciziei A.S.F. nr. 104/19.01.2018 privind soluționarea plângerii prealabile formulată de către reclamanți împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 1138, 1139, 1142, 1143, 1145, 1146, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154 și 1156 din 16.08.2017;

- anularea în tot a Deciziilor A.S.F. nr. 1138[1], 1139[2], 1142[3], 1143[4], 1145[5], 1146[6], 1148[7], 1150[8], 1151[9], 1152[10], 1154[11] și 1156[12] din 16.08.2017 (amenzi în cuantum total de 91.000 lei).

 

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000358615

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 435/64/2014* (conexat cu dosarul
  nr. 315/64/2014)

 

Prin Hotărârea nr. 3667/21.06.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurenții-reclamanți Mihai Fercală și Iulian Stan.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul formulat de reclamanţii Stan Iulian şi Mihai Fercală împotriva Sentinţei
nr. 2/F din 06.02.2020 a Curţii de Apel Braşov – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

 Definitivă.”

Obiectul cauzei: recurs formulat de dl. Mihai Fercală și de dl. Iulian Stan împotriva Sentinței civile nr. 2/F/06.02.2020.

În cele două cauze conexate, reclamanții au contestat două seturi de decizii emise de către A.S.F.:

 • Deciziile A.S.F. nr. 455, nr. 456 și nr. 457 din data de 30.05.2014, emise ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale privind întocmirea documentelor aferente AGOA S.I.F. Transilvania S.A. din data de 28.04.2014 (sancționare cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru fiecare persoană în parte);
 • Deciziile A.S.F. nr. 1762 și nr. 1763 din data de 20.11.2014, emise ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale privind întocmirea documentelor aferente AGOA S.I.F. Transilvania S.A. din data de 11.08.2014 și a nerespectării unor măsuri dispuse de A.S.F. (sancționare cu amendă în cuantum de 16.500 lei pentru fiecare persoană în parte).

 

Prin Sentința civilă recurată nr. 2/F/06.02.2020, Curtea de Apel Brașov a dispus următoarele:

 • a respins, ca nefondată, excepția de nelegalitate a Deciziei nr. 1040/19.11/2013 (de delegare a anumitor competențe de către Consiliul A.S.F. către Vicepreședintele SIIF);
 • a respins, ca nefondate, cererile de chemare în judecată, conexate în cauză;
 • a respins cererile de intervenție accesorie formulate de SIFT în favoarea recurenților și a admis cererea de intervenție formulată de Constantin Frățilă în interesul A.S.F.;
 • a obligat recurenții la plata cheltuielilor de judecată.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=6400000000012647

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 2547/2/2021

Prin Hotărârea nr. 1322/28.06.2022, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta DAW Management Broker de Asigurare S.R.L.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea formulată de reclamanta DAW Managemet Broker de Asigurare S.R.L. în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 311/2021 de sancționare a  societății DAW Management Broker de Asigurare S.R.L. cu amendă în cuantum de 100.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000394587&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 1009/2/2021

Prin Hotărârea nr. 1352/29.06.2022, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Cristian Pascale, membru al Consiliului de Supraveghere al City Insurance S.A. la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea formulată şi completată de reclamantul Cristian Pascale în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 88/25.01.2021, prin care reclamantul Cristian Pascale, membru al Consiliului de Supraveghere al City Insurance S.A. la data sancționării, a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 450.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000392470&id_inst=2

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

 

 

[1] Decizia nr. 1138/16.08.2017 sancționarea dl. Mihai Fercală, cu amendă în cuantum de 10.000 lei; 

[2] Decizia nr. 1139/16.08.2017 sancționarea dl. Iulian Stan, în calitate de Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct al S.I.F. Transilvania S.A., cu amendă în cuantum de 11.000 lei;

[3] Decizia nr. 1142/16.08.2017  sancționarea dl. Petru Mihalcea, în calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., cu amendă în cuantum de 10.000 lei;

[4] Decizia nr. 1143/16.08.2017 sancționarea dl. Gheorge Luțac, în calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., cu amendă în cuantum de 10.000 lei;

[5] Decizia nr. 1145/16.08.2017 sancționarea dl. Ștefan Szabo, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., cu amendă în cuantum de 10.000 lei;

[6]  Decizia nr. 1146/16.08.2017 sancționarea dl. Dumitru Carapiti, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., cu amendă în cuantum de 10.000 lei;  

[7]  Decizia nr. 1148/16.08.2017 sancționarea dnei. Adriana Boian, Coordonator interimar al Direcţiei Economice din cadrul S.I.F. Transilvania S.A. (la data aspectelor constatate), cu amendă în cuantum de 5.000 lei;

[8] Decizia nr. 1150/16.08.2017 sancționarea dl. Gavril Ola, în calitate de Secretar al Directoratului din cadrul S.I.F. Transilvania S.A., cu amendă în cuantum de 5.000 lei;

[9]  Decizia nr. 1151/16.08.2017 sancționarea dl. Mircea Răduș, în calitate de Şef Departament Acţionariat Administrativ din cadrul S.I.F. Transilvania S.A., cu amendă în cuantum de 5.000 lei;  

[10] Decizia nr. 1152/16.08.2017 sancționarea dl. Dragoș Călin, consilier juridic în cadrul S.I.F. Transilvania S.A., cu amendă în cuantum de 5.000 lei;

[11] Decizia nr. 1154/16.08.2017 sancționarea dnei. Mihaela Susan, Secretar al Directoratului din cadrul S.I.F. Transilvania S.A., cu amendă în cuantum de 5.000 lei;

[12] Decizia nr. 1156/16.08.2017 sancționarea dl. Ștefan Szitaș, din cadrul Departamentului Marketing – Tranzacţii (la data aspectelor constatate) al S.I.F. Transilvania S.A., cu amendă în cuantum de 5.000 lei.