• Acasa Consultări Publice
    PROIECT REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 ...

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 ...

                                                                                                                                                                                Proiect publicat la data de 23.06.2022

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro, pe o perioadă de 10 zile, în perioada 23.06.2022 - 02.07.2022