Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 22 iunie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate și interacțiunile care fac obiectul supravegherii prudențiale, în vederea publicării pe site-ul A.S.F. (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Notificarea ESMA referitoare la intenția A.S.F. de aplicare a prevederilor Ghidului privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul Regulamentului privind FPM (ESMA34-49-446);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Autorizarea doamnei Feza Tan în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Amundi Asset Management S.A.I. S.A.; 

Autorizarea domnului Florin Dolea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Amundi Asset Management S.A.I. S.A.; 

Autorizarea domnului Rus Adrian Ioan în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Tradeville S.A.;

Autorizarea doamnei Cristina Ganja în calitate de Director al S.A.I. Globinvest S.A.;

Aprobarea domnului Bogdan Ionuț Speteanu pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Marian-Nicolae Ignat pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Klaus Mühleder pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Harald Josef Londer pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Werner Matula pentru un nou mandat în funcția de Membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Mihail Tecău pentru un nou mandat în funcția de membru și Președinte al Directoratului la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Costinel Silviu Stratnic pentru un nou mandat în funcția de membru și Vicepreședinte al Directoratului la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Mădălin Roșu pentru un nou mandat în funcția de membru al Directoratului la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Werner Matula pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Ionuț-Bogdan Zamfirescu pentru un nou mandat în calitate de membru al Directoratului la societatea Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Werner Matula pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Sergiu Cristian Manea pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea/autorizarea doamnei Anna Natalia Grzelońska pentru un nou mandat în calitate de Administrator fără puteri executive, membru al Consiliului de Administrație al NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea solicitării SAI Certinvest S.A. de avizare/autorizare a Băncii Comerciale Române S.A. în calitate de depozitar al activelor Fondurilor deschise de investiții Certinvest Obligațiuni și Certinvest Prudent și al activelor Fondurilor Alternative de investiții Certinvest Green și Certinvest Acțiuni;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Sometra S.A. Copșa Mică;

Aprobarea prospectului de bază aferent Programului de emisiune de produse structurate al SSIF BRK Financial Group S.A. Cluj Napoca și emiterea Certificatului care atestă aprobarea Prospectului de bază în vederea notificării acestuia către ESMA și Autoritățile competente din Austria, Ungaria și Polonia;

Aplicarea excepției de la obligația de raportare, în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere, încheiate intragrup de societatea Woco Pipe Systems Components ROM S.R.L. cu societățile Woco Franz Josef Holding GmbH și Woco Industrietechnik GmbH;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Aurora S.A. Tg. Frumos, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea societății Ethniki Holdings S.à.r.l. ca acționar semnificativ indirect la societatea Garanta Asigurări S.A.;

Aprobarea modificării adusă art. 16 din Actul constitutiv al Societății AON Romania Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea modificărilor aduse articolelor 14.4, 14.5 și 14.6 din Actul constitutiv al societății D&CA Insurance Broker S.R.L.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea retragerii autorizației pentru desfășurarea activității de marketing al fondului de pensii administrat privat acordată societății Brokerpool Broker de Pensii Private S.R.L. și de retragere a avizelor agenților de marketing persoane fizice ai acesteia.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.