• ro
  • en

A.S.F: Atenție la entitățile neautorizate din domeniul asigurărilor

București, 11 iunie 2022 - Autoritatea de Supraveghere Financiară avertizează că, în ultima perioadă, au fost active la nivelul pieței de asigurări din România, cu precădere pe clasa 15 de asigurări – Garanții, mai multe entități care nu sunt autorizate să desfășoare activitate de asigurare.

A.S.F. precizează că entitățile care au dreptul să desfășoare activitate pe teritoriul României, prin intermediul libertății de a presta servicii, precum și în baza dreptului de stabilire, pot fi identificate în cadrul Registrului asigurătorilor și intermediarilor din SEE, care poate fi consultat pe pagina web a A.S.F. AICI.

A.S.F. informează în acest context că societatea TCS Insurance Company Of Ireland dac, înscrisă în cadrul Registrului, nu a emis până în prezent polițe pe teritoriul României. Prin urmare, activitățile de intermediere în asigurare, derulate în numele acestei societăți în România, nu sunt desfășurate conform prevederilor legale.

Din acest motiv, vă recomandăm ca, înainte de încheierea unor contracte/polițe de asigurare, să verificați dacă:

  • societățile de asigurare care urmează să emită polițele de asigurare, precum și intermediarii implicați în activitatea de distribuție se regăsesc în Registrul public A.S.F.;
  • ofertele primite sunt autentice și valide, prin contactarea directă a societăților de asigurare implicate folosind informațiile de contact oficiale ale acestor entități. De asemenea, o atenție sporită trebuie acordată verificării calității persoanelor care intermediază sau recomandă folosirea produselor de asigurare respective.

Conform prevederilor legale (art. 12 din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări) este necesar să solicitați în mod expres societăților de asigurare și intermediarilor ca înainte de încheierea unui contract de asigurare să vă prezinte, în timp util, următoarele informații: identitatea și adresa acestora; calitatea de intermediar sau de asigurător deținută, după caz; registrul în care sunt înscriși și modalitățile prin care se poate verifica acest lucru.

Dacă identificați societăți de asigurare și/sau brokeri prin intermediul cărora primiți oferta, care nu se regăsesc în registrele publice menționate anterior, vă recomandăm să sesizați cât mai rapid A.S.F. și să furnizați informații privitoare la societatea de asigurare, intermediarul prin care a fost primită oferta, precum și orice documente disponibile primite de la aceștia.

A.S.F. acordă o atenție deosebită protecției consumatorilor de produse financiare nebancare, primește și răspunde la toate petițiile, sesizările, reclamaţiile și solicitările de informații privind activitatea de asigurare-reasigurare din România, activitate derulată de societăți autorizate și supravegheate de A.S.F. formulate de persoane care au calitatea legală de a formula petiții sau solicitări de informații.