Informare de presă: Soluții favorabile pronunțate în luna mai 2022

București, 9 iunie 2022 - În luna mai a anului 2022 instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 2062/2/2022

Prin Hotărârea nr. 827/2022, pronunțată în data de 3.05.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A.

Soluția pe scurt:

Respinge cererea de suspendare, ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.(...)”

Obiectul cauzei: cererea formulată de reclamanta Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. de suspendare a executării Deciziei A.S.F. nr. 309/15.03.2022 prin care societatea a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 2.398.700 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406502&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 4271/2/2021

Prin Hotărârea nr. 2399/2022, pronunțată în data de 3.05.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Cristian Pascale, în calitate de membru al Consiliului de supraveghere al Societății de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul formulat de recurenta-pârâtă Autoritatea de Supraveghere Financiară şi recursul incident formulat de recurentul-reclamant Pascale Cristian împotriva Sentinței nr. 1091 din 6 iulie 2021 a Curții de Apel București – Secția a IX-a de Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondate.(...). Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursurile formulate împotriva Sentinței civile nr. 1091/6.07.2021 prin care Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție pe scurt: „Admite în parte cererea. Dispune suspendarea executării art.1 al Deciziei nr.722/03.06.2021 emisă de A.S.F. referitor la sancționarea reclamantului cu amendă în cuantum de 1.000.000 lei, până la soluționarea definitivă a cererii de anulare. Respinge în rest cererea. (...)

Obiectul dosarului în fond: suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 722/03.06.2021 prin care A.S.F. a sancționat reclamantul, în calitate de  membru al Consiliului de supraveghere al Societății de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A., cu amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea aprobării acordate de A.S.F.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000397103

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 7647/2/2018

Prin Decizia nr. 2462/2022, pronunțată în data de 5.05.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu societatea Electroargeș S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul formulat de reclamanta Electroargeș S.A. împotriva Sentinţei nr. 2646 din 17 decembrie 2019 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: cererea de recurs formulată de Electroargeș S.A. împotriva Sentinței civile nr. 2646/17.12.2019, pronunțate de Curtea de Apel București, prin care instanța a respins acțiunea  formulată de reclamantă prin care aceasta solicita anularea Deciziilor A.S.F. nr. 294/28.02.2018 (de respingere a documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Electroargeș S.A. Curtea de Argeș) și nr. 520/25.04.2018 (de respingere a plângerii prealabile), respectiv obligarea A.S.F. la eliminarea condiției impuse la art. 2 din Decizia A.S.F. nr. 294/28.02.2018, ca neîntemeiată.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000367429

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 3604/90/2014

Prin Hotărârea nr. 121/2022, pronunțată în data de 5.05.2022, Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Belu Ana Maria, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control intern al SSIF Harinvest S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea ca nefondată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 1252/19.12.2013 de sancționare a reclamantei cu amendă în cuantum de 10.000 lei, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control intern al SSIF Harinvest S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9000000000069983&id_inst=2

 

 1. Tribunalul București - Dosar nr. 33013/3/2021

Prin Hotărârea nr. 1010/2022, pronunțată în data de 20.05.2022, Tribunalul București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Rovigo S.P.R.L.

Soluția pe scurt:

„Ia act de renunțarea la judecata cererii.

 Cu drept de a formula recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: acțiunea formulată de reclamanta Rovigo S.P.R.L. în contradictoriu cu pârâta A.S.F., prin care a solicitat, în principal, următoarele:

 1. anularea Deciziei nr. 1355/28.10.2021 emisă de A.S.F. prin care a fost respinsă plângerea prealabilă formulată ca rămasă fără obiect;
 2. suspendarea efectelor adresei nr. P-DJ/3904.1/4.08.2021, prin care A.S.F. a comunicat rezultatul descalificării societății Rovigo S.P.R.L. din procedura de selecție, în vederea înscrierii în Lista practicienilor în insolvență agreați de A.S.F., până la soluționarea în fond a acțiunii în contencios administrativ, conform art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000994766&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 1162/2/2021

Prin Hotărârea nr. 1017/2022, pronunțată în data de 20.05.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dl. Stoian Nicolae, în calitate de membru C.A. – SIF Oltenia la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel București – Secția a IX-a de Contencios Administrativ şi fiscal. Pronunțată la data de 20.05.2022 prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței conform art. 402 teza finală C.pr.civ.”

Obiectul cauzei: suspendarea și anularea executării Deciziilor A.S.F. nr. 1300/03.11.2020, respectiv nr. 58/19.01.2021, până la soluționarea pe fond a cauzei, și anularea în tot a deciziilor atacate, prin care s-a dispus sancționarea cu amendă în cuantum de 130.000 lei, a dlui. Stoian Nicolae,  în calitate de membru C.A. – SIF Oltenia S.A. la data sancționării, respectiv cea prin care s-a dispus respingerea plângerii prealabile.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000392679&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 1016/2/2021

Prin Hotărârea nr. 1049/2022, pronunțată în data de 24.05.2022, Curtea de Apel București a dispus  o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Renato Szilagyi, în calitate de Președinte al Directoratului Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„(...) Respinge acțiunea formulată şi completată de reclamantul Renato Szilagyi în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel București.”

Obiectul cauzei: acțiunea formulată de domnul Renato Szilagyi, în calitate de Președinte al Directoratului Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. la data sancționării, prin care acesta solicită instanței de judecată:

 1. constatarea nulității art. 1 al Deciziei A.S.F. nr. 83/25.01.2021 privind sancționarea cu amendă în cuantum de 530.000 lei a reclamantului;
 2. anularea art. 1 al Deciziei A.S.F. nr. 83/25.01.2021.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000392477&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 2141/2/2019

Prin Hotărârea nr. 1084/2022, pronunțată în data de 30.05.2022, Curtea de Apel București a dispus  o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu SIF Transilvania S.A. (Transilvania Investments Alliance).

Soluția pe scurt:

„Ia act de renunțarea reclamantei la judecarea cererii.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Obiectul cauzei: anularea art. 3 al Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018, prin care autoritatea a instituit, în sarcina Directoratului SIF Transilvania S.A., obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor cu includerea pe ordinea de zi a unui punct care să prevadă numirea unui nou membru al Consiliului de supraveghere al societății în vederea completării componenței în numărul prevăzut de Actul Constitutiv

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000372316&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 4553/3/2021**

Prin Hotărârea nr. 864/2022, pronunțată în data de 31.05.2022, Curtea de Apel București a dispus  o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Frățilă Constantin.

Soluția pe scurt:

„Respinge apelul, ca nefondat.

Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare.”

Obiectul cauzei: apelul formulat de apelantul-reclamant Frățilă Constantin împotriva Sentinței civile nr. 1382/29.09.2021, prin care Tribunalul București a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamant, ca neîntemeiată.

Mențiuni:  în fond, dosarul a avut ca obiect acțiunea în răspundere civilă patrimonială, prin care reclamantul Frățilă Constantin a solicitat:

 • obligarea A.S.F. la plata sumei de 799.936 lei reprezentând despăgubiri pentru prejudiciul cauzat în perioada 13.09.2018 - 17.01.2020, prin formularea unei plângeri penale pentru săvârșirea infracțiunii de manipulare a pieței de capital;
 • obligarea pârâtei A.S.F. la plata sumei de 1 leu reprezentând daune morale;
 • obligarea pârâtei A.S.F. la publicarea în BVB și în două ziare centrale a hotărârii judecătorești care va fi pronunțată în cauză;
 • obligarea pârâtei A.S.F. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

 

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000963632&id_inst=2

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.