• ro
  • en

Informare de presă: Decizii de sancționare adoptate de Consiliul A.S.F. în luna mai 2022

București, 9 iunie 2022 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna mai a anului 2022, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

Piața de capital

S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., au fost dispuse următoarele măsuri:

  • sancționarea cu amendă în cuantum de 10.400 lei a S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.;
  • sancționarea cu avertisment a doamnei Ioana Valeria Avram, în calitate de Director general și Ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului;
  • sancționarea cu amendă în cuantum de 2.500 lei a doamnei Ionela Vaitiș, în calitate de Director general adjunct și membru al Consiliului de Administrație;
  • sancționarea cu amendă în cuantum de 6.000 lei a domnului Robert Iulian Dănilă, în calitate de ofițer de conformitate (RCCO);
  • sancționarea cu amendă în cuantum de 2.300 lei a domnului Marian Răzvan Bucur, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și membru al Comitetului de Audit;
  • sancționarea cu amendă în cuantum de 2.100 lei a domnului Florin Costel Isac, în calitate de membru al Consiliului de Administrație și membru al Comitetului de Audit;
  • sancționarea cu avertisment a domnului Ioan Cavaleru, în calitate de operator back-office și administrator de rețea;
  • impunerea unui plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind guvernanța, cadrul procedural/organizatoric, activitatea funcțiilor cheie și activitatea operațională a societății.

Sancționarea cu avertisment a S.S.I.F. Interdealer Capital Investment S.A.

S.A.I. Broker S.A.

Sancționarea cu avertisment a domnilor Adrian Danciu (Președinte – Director general) și Cosmin-Bogdan Ilieș (reprezentant compartiment control intern/ ofițer de conformitate) prin Deciziile A.S.F. nr. 670, respectiv 669/31.05.2022.

Prebet S.A.

Sancționarea cu amendă în valoare de 40.700 lei a societății Aușel Imobiliare S.R.L., în calitate de acționar al societății, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.

Asigurări

Societăți de asigurare

Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. - sancționarea cu amendă în cuantum de 419.900 lei pentru efectuarea cu întâriziere a plăților dosarelor de daună și neachitare penalităților de întârziere.

Intermediari

Mercedes – Benz Insurance Broker S.R.L. – sancționarea cu amendă în cuantum de 5.791 de lei, întrucât compania de brokeraj nu a avut implementată autentificarea în doi factori, fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Renomia - SRBA Insurance Broker S.R.L. – sancționarea cu amendă în cuantum de 7.897 de lei, întrucât compania de brokeraj nu a avut implementată autentificarea în doi factori, fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Millenium Insurance Broker (M.I.B.) S.A. – sancționarea cu amendă în cuantum de 9.270 de lei, întrucât societatea nu a asigurat îndeplinirea cerinței prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. d) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește monitorizarea în vederea asigurării controlului asupra accesului utilizatorilor.

Safety Broker de Asigurare S.A. - sancționarea cu amendă în cuantum de 18.477 de lei, întrucât societatea nu a asigurat îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. d) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la jurnalizarea, monitorizarea, în conformitate cu reglementările specifice în materie, pentru a asigura controlul asupra accesului utilizatorilor, a locului de unde are loc accesul și a datelor accesate, inclusiv a celor cu caracter personal.

Inter Broker de Asigurare S.R.L. sancționarea cu amendă în cuantum de 117.996 lei, întrucât compania de brokeraj nu a asigurat utilizarea de credenţiale personalizate doar de către personalul autorizat/înregistrat, fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (2) lit. c) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. – sancționarea cu avertisment scris, întrucât societatea nu a respectat termenul legal de transmitere a modificărilor actului de identitate al administratorului companiei de brokeraj.

Comisasig Broker de Asigurare S.R.L. - sancționarea cu avertisment scris, întrucât societatea a modificat actul constitutiv fără aprobarea A.S.F.

Pensii private

 BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A

Doamna Alina Cecilia Andreescu, în calitate de Director general al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 100.000 de lei și, complementar, cu interzicerea, pe o perioadă de 180 de zile, a desfășurării activităților reglementate de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare.

În sarcina directorului general s-au reținut fapte contravenționale privind efectuarea unor înregistrări în contabilitate, care nu au avut la bază documente justificative, nu au raționament economic, contravin funcționalității conturilor și care nu reflectă situația reală a patrimoniului administratorului BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Domnul Laurent Simon Doubrovine, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 60.800 de lei și, complementar, cu interzicerea, pe o perioadă de 180 de zile, a desfășurării activităților reglementate de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare.

Doamna Raluca Ioana Moise, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 60.800 de lei și, complementar, cu interzicerea, pe o perioadă de 180 de zile, a desfășurării activităților reglementate de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul Arnaud Charles Marie René Brière de la Hosseraye, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 55.500 de lei și, complementar, cu interzicerea, pe o perioadă de 180 de zile, a desfășurării activităților reglementate de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare.

În sarcina membrilor Consiliului de Administrație al societății s-au reținut fapte contravenționale, din care rezultă că aceștia nu au asigurat un management prudent şi corect al administratorului BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., fapt ce a afectat patrimoniul administratorului.

Având în vedere sancțiunile menționate mai sus, A.S.F. a procedat, conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019 cu modificările și completările ulterioare, la reevaluarea membrilor structurii de conducere ale căror autorizații erau în vigoare la data de 11.05.2022. În urma finalizării procesului de reevaluare, Consiliul A.S.F. a hotărât:

Retragerea aprobării acordate doamnei Alina Cecilia Andreescu, în calitate de Director general al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Retragerea aprobării acordate doamnei Raluca Ioana Moise, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Retragerea aprobării acordate domnului Arnaud Charles Marie René Brière de la Hosseraye, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

Doamna Corina Mădălina Cojocaru, în calitate de Director general adjunct și înlocuitor de drept al Directorului general al BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. în perioada 01.12.2021 – 31.03.2022, a fost sancționată cu avertisment scris pentru o situație de nerespectare a prevederilor legale în ceea ce privește operarea transferului unui participant la un alt fond de pensii facultative.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.