Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 8 iunie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare

Proiectul de regulament de modificare a Regulamentului A.S.F. nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Aprobarea intenției de aplicare a Ghidului cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID II privind adecvarea și legate exclusiv de executare, în vederea notificării ESMA.

B) Autorizare

Aprobarea doamnei Daniela-Niculina Vasile pentru un nou mandat în calitate de membru al Directoratului la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Octavian Cosenco pentru un nou mandat în calitate de membru al Directoratului la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea nivelului procentual utilizat de Fondul de Compensare a Investitorilor pentru calculul contribuțiilor anuale ale participanților pentru anul 2022;

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Sira S.A. de alegere a unor burse din state terțe în vederea realizării de investiții în conformitate cu art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 243/2019;

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Sira S.A. de autorizare a Fondului Închis de Investiții Omnitrend în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor profesionali (F.I.A.I.P.) și înregistrarea acestuia în Registrul A.S.F. în această calitate;

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Sira S.A. de autorizare a Fondului Închis de Investiții Omnihedge în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor profesionali (F.I.A.I.P.) și înregistrarea acestuia în Registrul A.S.F. în această calitate;

Aprobarea solicitării S.A.I. Atlas Asset Management S.A. de autorizare a Fondului de Investiții Alternative cu capital privat Atlas AgriFund și înregistrarea acestuia în Registrul A.S.F.;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Holde Agri Invest S.A. București și a emiterii Certificatului de înregistrare a drepturilor de preferință în vederea tranzacționării pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB;

Avizarea modificării actului constitutiv al Eurolife FFH Asigurări Generale S.A. ca urmare a majorării capitalului social al societății;

Aprobarea noului asociat semnificativ indirect al societății Idea Broker de Asigurare S.R.L., respectiv Banca Transilvania S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.