• ro
  • en

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 18 mai 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, cu modificările și completările ulterioare (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru aplicarea prevederilor Ghidului ESMA privind metodologia, funcția de supraveghere și ținerea evidențelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referință și pentru modificarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2019 privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referință nesemnificativi (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Aprobarea numirii doamnei Cosmănescu Andreea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Mecanoenergetica S.A. Drobeta Turnu Severin având în vedere declanșarea falimentului;

Aprobarea doamnei Belicciu Codruța-Ana în funcția de Director executiv al societății Fly Insurance – Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al Societății Domas Insurance Broker de Asigurare S.R.L. (completarea obiectului de activitate, numire administratori);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Orizont Broker de Asigurare - Reasigurare S.A. (cesiune de acțiuni, noi acționari semnificativi, structura acționarilor, actualizare date acționari și administrator);

Aprobarea avizării modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea avizării definitive a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Aprobarea Procedurii nr. 1 a Fondului de Compensare a Investitorilor privind participanții Fondului, determinarea și plata obligațiilor la Fond.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.