• Acasa Consultări Publice
    PROIECT Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private

PROIECT Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private

Proiect publicat la data de 12.05.2022

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, pentru o perioadă de 10 zile, în perioada 12 -21 mai 2022.