Informare de presă: Decizii de sancționare adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară în luna aprilie 2022

București, 11 mai 2022 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna aprilie a anului 2022, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

S.A.I. Certinvest S.A.

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la S.A.I. Certinvest S.A., au fost dispuse următoarele măsuri:

   • sancționarea cu amendă în cuantum de 24.700 lei a A.I. Certinvest S.A.;
   • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.700 lei a domnului Alexandru Voicu, în calitate de Director general;
   • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.700 lei a doamnei Ana Irina Racolța, în calitate de Director conformitate și Ofițer de Conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului;
   • sancționarea cu amendă în cuantum de 2.300 lei a domnului Cosmin Alexandru Mizof, în calitate de Administrator de risc;
   • sancționarea cu avertisment a domnului Radu Viorel Buzea, în calitate de Director general adjunct;
   • impunerea unui plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte referitoare la cerințele de capital, guvernanță și activitatea operațională a societății.

Alpha Bank S.A.

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la Alpha Bank S.A., în calitate de intermediar pe piața de capital, au fost dispuse următoarele măsuri:

   • atenționarea domnului Florin Raicu, în calitate de Șef Birou MiFID și Conflict de Interese;
   • impunerea unui plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

Deficiențele constatate au vizat unele procese operaționale (tranzacțiile personale).

Bursa de Valori București S.A.

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la Bursa de Valori București S.A., au fost dispuse următoarele măsuri:

   • sancționarea cu avertisment a domnului Cristian Bornoiu, în calitate de Ofițer de Conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului;
   • impunerea unui plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind cadrul procedural/organizatoric.

S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control inopinat la S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A., au fost dispuse următoarele măsuri:

   • sancționarea cu avertisment a S.S.I.F. Bursa Română de Mărfuri S.A.;
   • sancționarea cu avertisment a domnului Dragoș Onea, în calitate de persoană responsabilă cu administrarea riscurilor;
   • instituirea unui plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

Principalele deficiențe constatate au vizat aspecte privind cerințele prudențiale.

Braiconf S.A. - Sancționarea cu avertisment a domnului Toderiță Ștefan - Alexandru, acționar al Braiconf S.A., pentru nerespectarea obligației de a raporta atingerea/depășirea poziției de 5% din drepturile de vot asupra emitentului.

S.S.I.F. Share Invest S.A. - Urmarea unui raport de control permanent au fost dispuse următoarele măsuri: Sancționarea cu avertisment a S.S.I.F. Share Invest S.A. și limitarea obiectului de activitate la nivelul unui capital inițial de 50.000 euro. Măsura a fost dispusă ca urmarea faptului că societatea nu deține nivelul minim necesar de fonduri proprii aferent obiectului de activitate autorizat.

Alte tipuri de măsuri

Electroargeș S.A. – Suspendarea, pe durata desfășurării AGOA și AGEA Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, convocate pentru data de 28/29.04.2022, exercitării drepturilor de vot aferente unui număr de 16.000.000 de acțiuni ELGS, înregistrate la Depozitarul Central în contul societății Investments Constantin S.R.L., care a făcut obiectul dosarului nr. 238/1259/2020, în care Curtea de Apel Pitești a pronunțat Decizia Civilă nr. 448/A-C.

 

ASIGURĂRI

Asito Kapital S.A. – Sancționarea cu avertisment scris pentru lipsa unei evidențe adecvate și ordonate a documentelor aferente polițelor de garanții.

Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. - Sancționarea cu avertisment scris pentru faptul că nu a fost respectat termenul de transmitere către Autoritatea de Supraveghere Financiară a modificărilor actului de identitate al administratorului companiei de brokeraj.

Comisasig Broker de Asigurare S.R.L. - Sancționarea cu avertisment scris pentru modificări ale Actului constitutiv al companiei de brokeraj privind schimbarea structurii asociaților și numirea de noi administratori fără aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.