• Acasa Consultări Publice
    PROIECT Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

PROIECT Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

 Proiect publicat la data de 14.05.2022

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

Propunerile și observațiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.integrate@asfromania.ro, pentru o perioadă de 10 zile, până la data de 13 mai 2022 (inclusiv).