• Acasa Consultări Publice
    Proiectul de Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate...

Proiectul de Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate...

                                                                                                                                                                                Proiect publicat la data de 14.04.2022

 

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de instrucțiune pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro, pentru o perioadă de 10 zile, până cel târziu la data de 24 aprilie 2022 (inclusiv), în următorul format:

 

Proiect de Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

Propunere de modificare și/sau completare

Fundamentarea propunerii

(din coloana nr. 2)

1

2

3