Acte normative ale Uniunii Europene incidente

 

ANUNȚ

 

ANUNȚ

La 17 octombrie 2023, au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene următoarele acte privind măsurile restrictive ce se aplică Iranului:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ

la 15 februarie a.c., au fost publicate următoarele acte, având ca efect transpunerea la nivelul UE a excepției umanitare transversale de la măsura înghețării activelor pentru regimurile ONU (Regulamentele (CE) nr. 1210/2003, (CE) nr. 305/2006, (UE) nr. 356/2010, (UE) nr. 224/2014, (UE) nr. 1352/2014 și (UE) 2022/2309):
 

 

***

 

ANUNȚ

În cursul zilei de 19 ianuarie 2023 a fost publicat  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/140.

***

 

ANUNȚ

În cursul zilei de 12 decembrie 2022 au fost adoptate și publicate, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, următoarele acte privind regimul sancționator ce vizează Iranul și Coreea de Nord:              
  • Decizia (PESC) 2022/2431 a Consiliului din 12 decembrie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene
  • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2429 al Consiliului din 12 decembrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene
  • Decizia de punere în aplicare (PESC) 2022/2433 a Consiliului din 12 decembrie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran
  • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2428 al Consiliului din 12 decembrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran
  • Deciziei de punere în aplicare (PESC) 2022/2188 a Consiliului din 8 noiembrie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene
  • Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/2180 al Consiliului din 8 noiembrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

***

 

ANUNȚ

Vă informăm în data de 14 noiembrie a.c., au fost publicate în Jurnalul Oficial al UE, Decizia (PESC) 2022/2232 a Consiliului din 14 noiembrie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2018/1544 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice șiRegulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2228 al Consiliului din 14 noiembrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1542 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice. Prin intermediul acestora au fost listate 10 persoane și o entitate.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

ANUNȚ

Vă informăm că în data de 13.10.2022 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene următoarele acte:

-    Decizia (PESC) 2022/1944   din 13 octombrie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2018/1544 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice

-     Regulamentul (UE) 2022/1936 din 13 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1542 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANUNȚ

Vă informăm că în data de 08.04.2022 au fost publicate în Jurnalul Oficial următoarele acte normative:

Decizia (PESC) 2022/573 a Consiliului din 7 aprilie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2019/538 privind sprijinul acordat activităților Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

Decizia (PESC) 2022/574 a Consiliului din 7 aprilie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/809 în sprijinul punerii în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora

 

ANUNȚ

  • REGULAMENTUL (UE) 2017/1509 AL CONSILIULUI din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 
  • REGULAMENTUL (UE) NR. 267/2012 AL CONSILIULUI din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 329/2007 AL CONSILIULUI din 27 martie 2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene