• ro
 • en

Informare de presă: Soluții favorabile A.S.F., pronunțate în luna martie 2022

 

București, 7 aprilie 2022 - În luna martie a anului 2022, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 3623/2/2021

Prin Hotărârea nr. 407/2022, pronunțată în data de 2.03.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Bursa Română de Mărfuri.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare, (...)

Obiectul cauzei: (i) anularea Deciziei A.S.F. nr. 544/26.04.2021, prin care a fost respinsă solicitarea SSIF B.R.M. S.A. de autorizare a domnului Septimiu Stoica în calitate de membru al C.A. al  SSIF B.R.M. S.A., și (ii) a Deciziei A.S.F. nr. 545/26.04.2021, prin care a fost respinsă solicitarea SSIF B.R.M. S.A. de autorizare a domnului Laurențiu Huică în calitate de membru al C.A. al SSIF B.R.M. S.A., și obligarea A.S.F. la autorizarea dlui. Septimiu Stoica și a dlui. Laurențiu Huică în calitate de membri ai C.A. al B.R.M. S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000396193&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 234/2/2021

Prin Hotărârea nr. 423/2022, pronunțată în data de 3.03.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu ASSISTA ASIMED S.A. (fosta societate ASIMED S.A.).

Soluția pe scurt:

„Respinge cererile ca neîntemeiate.

Cu drept de a formula recurs în termen de 5 zile de la comunicare cu privire la soluţia dată cererii de suspendare a executării deciziei şi în termen de 15 zile de la comunicare cu privire la soluţia dată fondului cauzei (...)”

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 1493/17.12.2020 privind sancționarea cu amendă în cuantum de 50.000 lei și retragerea autorizației de funcționare a ASIMED, constatarea stării de insolvență și promovarea cererii de deschidere a falimentului.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000391318&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 732/2/2021

Prin Hotărârea nr. 402/2022, pronunțată în data de 4.03.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție, parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dna. Radu Anina, în calitate de membru al Consiliului de administrație al SIF OLTENIA S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Admite în parte cererea. Anulează în parte Decizia nr.1299/03.11.2020 emisă de A.S.F. Dispune reducerea cuantumului amenzii stabilit prin Decizia nr. 1299/03.11.2020 la 20.000 lei. Dispune suspendarea executării Deciziei nr. 1299/03.11.2020 până la soluționarea definitivă a cererii de anulare. Respinge în rest cererea.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. (...)”

Obiectul cauzei:

 1. Anularea Deciziei A.S.F. nr. 1299/03.11.2020, prin care reclamanta a fost sancționată, în calitate de membru al Consiliului de administrație al SIF OLTENIA S.A., la data săvârșirii contravenției, cu amendă în cuantum de 130.000 lei și a Deciziei A.S.F. nr. 57/19.01.2021 (de soluționare a plângerii prealabile) și, pe cale de consecință, anularea tuturor măsurilor dispuse în temeiul deciziei de sancționare și a publicării acesteia pe site-ul A.S.F.;
 2. Suspendarea executării actului.

Astfel, instanța a constatat legalitatea și temeinicia Deciziei A.S.F., reducând doar cuantumul amenzii aplicate reclamantei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000392062&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 2945/2/2018

Prin Hotărârea nr. 1328/2022, pronunțată în data de 8.03.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu SIF Transilvania Investments Alliance S.A.

Soluția pe scurt:

„În temeiul art. 406 alin. (5) din Codul de procedură civilă, ia act de cererea recurentei – reclamante Transilvania Investments Alliance S.A. de renunțare la judecata acţiunii în contencios administrativ formulată în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară. Dispune anularea Sentinţei civile nr. 578 din 15 februarie 2019 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de Contencios Administrativ şi Fiscal-veche.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recurs formulat de SIF Transilvania Investments Alliance S.A. împotriva Sentinței civile nr. 578/15.02.2019, prin care Curtea de Apel București a respins cererea de anulare a Deciziilor A.S.F. nr. 438/05.04.2018 și nr. 475/18.04.2018, ca neîntemeiată.

În fond, dosarul a avut ca obiect anularea Decizia A.S.F. nr. 438/05.04.2018, prin care s-a instituit în sarcina SIF 3 o serie de obligații.

Prin Decizia nr. 475/18.04.2018, A.S.F. a respins plângerea prealabilă formulată de SIF Transilvania S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000361210

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 4675/2/2021

Prin Hotărârea nr. 449/2022, pronunțată în data de 9.03.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Societatea Vivendi International S.R.L. 

Soluția pe scurt:

„Constată că nu sunt incidente dispozițiile art.413 alin. (1) pct.1 CPC. Respinge ca neîntemeiată excepția rămânerii cererii fără obiect. Respinge cererea ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.(...)

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 725/3.06.2021 privind sancționarea cu suspendarea dreptului de vot al Societății Vivendi International S.R.L., acționar al SAR City Insurance S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000397748&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 187/35/2021

Prin Hotărârea nr. 1477/2022, pronunțată în data de 11.03.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dl. Indrieș Romulus Constantin.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Indrieş Romulus Constantin împotriva Sentinței nr. 134/CA/2021 din 09 noiembrie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Oradea – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recurs formulat împotriva Sentinței civile nr. 134/09.11.2021, pronunțate în dosarul nr. 187/35/2021, de Curtea de Apel Oradea, prin care instanța a respins ca nefondată cererea formulată de reclamantul Indrieș Romulus Constantin în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.).

În fond, dosarul a avut ca obiect anularea, în parte, a Normei A.S.F. nr. 27/2017, respectiv a dispozițiilor art. 12 alin. (5) din normă, care prevăd: „Beneficiarul care este participant la un fond de pensii administrat privat nu poate ceda prin actul de partaj menționat la alin. (2)
lit. c) dreptul de proprietate asupra contravalorii activului net al participantului decedat.”

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=3500000000020130

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 2180/2/2021

Prin Hotărârea nr. 471/2022, pronunțată în data de 11.03.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dl. Szabo Ștefan, în calitate de membru al Consiliului de supraveghere al SIF Transilvania Investments Alliance S.A., la data emiterii deciziei de sancționare.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare [...]”.

Obiectul cauzei: acțiunea prin care domnul Szabo Ștefan solicită instanței, în principal:

 1. Anularea în tot a Deciziei A.S.F. nr. 1249/19.10.2020, prin care a fost retrasă autorizația reclamantului din calitatea de membru al Consiliului de supraveghere al SIF 3 la data emiterii deciziei;
 2. Anularea în tot a Deciziei nr. 1514/22.12.2020 de respingere a plângerii prealabile.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000394110&id_inst=2

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 4272/2/2021

Prin Hotărârea nr. 470/2022, pronunțată în data de 11.03.2022, Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dl. Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis, membru al Directoratului City Insurance S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare. (...)”

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 718/03.06.2021 prin care reclamantul Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis, membru al Directoratului City Insurance S.A. la data sancționării, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea aprobării acordate de A.S.F.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000397104&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 5493/2/2020

Prin Hotărârea nr. 495/2022, pronunțată în data de 15.03.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare [...]”.

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F.  nr. 1137/28.09.2020 prin care societatea Euroins S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 1.500.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000387948&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 2797/2/2019

Prin Hotărârea nr. 1677/2022, pronunțată în data de 22.03.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dl. Constantin Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș la data sancționării, și  Electroargeş S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite recursul formulat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinţei civile nr. 685 din 30 octombrie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Casează în parte sentinţa recurată şi trimite cauza aceleiaşi instanţe pentru rejudecare. Menţine soluţia dată excepţiei lipsei de interes.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recurs formulat de A.S.F. împotriva Sentinței civile nr. 685/30.10.2019, prin care Curtea de Apel București a admis acțiunea formulată de reclamanți, a anulat Decizia A.S.F. nr. 1160/26.09.2018 și a obligat A.S.F. la modificarea deciziei publicate pe site-ul instituției în sensul publicării informației privind formularea căii de atac.

În fond, dosarul a avut ca obiect, în principal:

- anularea Deciziei A.S.F. nr. 1160/26.09.2018 prin care dl. Constantin Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000373234

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 3390/2/2021

Prin Hotărârea nr. 625/2022, pronunțată în data de 23.03.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dl. Miloiu Dan.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea, ca neîntemeiată.

Cu recurs, în 15 zile de la comunicare.(...)”.

Obiectul cauzei:

 1. Anularea, în tot sau în parte, a dispozițiilor art. 32 alin. (4) din Norma A.S.F. nr. 20/2017, mai exact în sensul de a nu mai permite pedepsirea-penalizarea asiguraților persoane fizice care dețin mai multe autovehicule de mai multe ori pentru același dosar de daună, fapt permis în prezent prin asocierea sistemului de bonus-malus de persoana asiguratului nu de fiecare bun supus asigurării;
 2. Obligarea A.S.F. de plată daune materiale în valoare de 171 lei (106 1ei încadrare B6 și 65 lei încadrare B7) reprezentând diferența plătită în plus la RCA pentru autovehiculul B97WDN ca urmare a încadrării într-o clasă inferioară de bonus în temeiul art. 32 alin. (4) din Norma A.S.F. nr. 20 din 2017.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000395814&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 5023/2/2021

Prin Hotărârea nr. 1773/2022, pronunțată în data de 24.03.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu GES - GREEN  ENERGY SPECIALISTS S.R.L., ANODIN ASSETS S.A. și ACORD CONSTRUCT ALT S.R.L.

Soluția pe scurt:

„În temeiul dispozițiilor art. 463 Cod procedură civilă, ia act de achiesarea recurentei-reclamante Ges - Green Energy Specialists S.R.L. şi a recurentelor-pârâte Anodin Assets S.A. şi Acord Construct Alt S.R.L. la Sentinţa civilă nr. 1412 din 13 octombrie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă. ”

Obiectul cauzei: recursurile formulate de recurente împotriva Sentinței civile 
nr.   1347/4.10.2021,  prin care Curtea de Apel București a respins cererea formulată de reclamanta GES-GREEN ENERGY SPECIALISTS S.R.L., ca neîntemeiată.

Obiectul cauzei în fond: suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021,  prin care s-a stabilit că acționarii ACORD CONSTRUCT ALT S.R.L., ANODIN ASSETS S.A. și GES - GREEN ENERGY SPECIALISTS S.R.L., prezumați că acționează în mod concertat, în cel mult 30 zile de la emiterea deciziei, au obligația de a depune la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a Prebet Aiud S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000398246

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 2517/2/2017

Prin Hotărârea nr. 1808/2022, pronunțată în data de 25.03.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dl. Dumitru Stănoiu, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al Societății Avicola Slobozia S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul – reclamant Stănoiu Dumitru împotriva Sentinței civile nr. 2652 din 17 decembrie 2019 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă (...)

Obiectul cauzei: recurs formulat de recurentul-reclamant Dumitru Stănoiu împotriva Sentinței civile nr.2652/17.12.2019, prin care Curtea de Apel București a dispus respingerea acțiunii reclamantului având ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 1132/25.05.2016 (amendă 11.000 lei) și a Deciziei A.S.F. nr.1840/20.09.2016 (soluționare plângere prealabilă).

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000347639

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 5893/2/2021

Prin Hotărârea nr. 663, pronunțată în data de 29.03.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dl. Nae Puiu, în calitate de  administrator al FULL CASCO BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.R.L.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea ca nefondată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare. (...)”

Obiectul cauzei: acțiunea formulată de dl. Nae Puiu, în calitate de  administrator al FULL CASCO BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.R.L., prin care acesta solicită anularea Deciziei A.S.F. nr. 879/12.07.2021, prin care s-a dispus sancționarea cu avertisment scris a companiei de brokeraj FULL CASCO BROKER DE ASIGURARE –REASIGURARE S.R.L.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000399580&id_inst=2