Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 6 aprilie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Regulamentul pentru completarea Regulamentului nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 - CSDR (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile).

 

B) Autorizare

Autorizarea domnului Pop Daniel în calitate de director al SSIF Interdealer Capital Invest S.A.;

Autorizarea domnului Stefano Pregnolato în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Amundi Asset Management S.A.I. S.A.;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea ICMRS S.A. Galați, ca urmare a deschiderii procedurii falimentului;

Avizarea modificărilor Actului constitutiv al societății Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. ca urmare a majorării capitalului social;

Autorizarea modificării Actului constitutiv al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.