Rezoluții CS ONU privind proliferarea armelor de distrugere în masă

 

Rezoluții CS ONU privind proliferarea armelor de distrugere în masă

 

2024

La data de 05 ianuarie 2024 au fost operate de Comitetul de Sancțiuni instituit prin Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1718 (2006) modificări în ceea ce privește datele de identificare pentru două entități supuse regimului de sancțiuni privind RPD Coreeană. Modificările sunt disponibile la adresa: Security Council 1718 Sanctions Committee Amends Two Entries on Its Sanctions List | UN Press.

Lista actualizată a persoanelor și entităților supuse sancțiunilor în cadrul regimului este disponibilă aici: Sanctions List Materials | United Nations Security Council.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2023

La 16 august 2023, Comitetul de Sancțiuni stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU nr. 1718 (2006) a efectuat o serie de modificări Listei consolidate de măsuri ale Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite.
 
Lista actualizată este disponibilă la următoarea adresă: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La 16 august 2023, Comitetul de Sancțiuni stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU nr. 1718 (2006) a efectuat o serie de modificari ale datelor de identificare pentru 8 persoane și o entitate incluse pe lista de sancțiuni privind RPD Coreeana.

Modificarile pot fi consultate la acest link: https://press.un.org/en/2023/sc15385.doc.htm

***

 

La 29 iunie 2023, au fost actualizate datele de identificare pentru 16 persoane incluse pe lista de sancțiuni stabilite prin  Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1718 (2006) privind RPD Coreeană. Modificările operate sunt disponibile aici:  Security Council 1718 Sanctions Committee Amends 16 Entries on Its Sanctions List | UN Press.

 

***

 

La data de 24 aprilie a.c., au fost adoptate următoarele acte având ca efect desemnarea a noi persoane și entități în cadrul unei serii de regimuri restrictive pentru

Iran – neproliferare (delistarea unei persoane și actualizarea rubricii corespunzătoare unei entități):

 

 

 

ANUNȚ (06.06.2023)

La 5 iunie a.c., au fost adoptate Decizia(PESC) 2023/1099 a Consiliului din 5 iunie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului (disponibilă aici: Publications Office (europa.eu) ) și Regulamentul (UE) 2023/1098 al Consiliului din 5 iunie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului (disponibil aici: Publications Office (europa.eu)) .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (31.05.2023)

La data de 30 mai a.c., a fost adoptat primul pachet de listări în cadrul regimului de măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova. Pachetul cuprinde cinci persoane listate în baza acestui regim, precum și două persoane listate în baza regimului de măsuri restrictive pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, acestea din urmă fiind în strânsă conexiune cu acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova.
 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1045 al Consiliului din 30 mai 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/888 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova este disponibil AICI
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (30.05.2023)

La 26 mai a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect eliminarea rubricilor referitoare la două persoane decedate, respectiv actualizarea rubricilor referitoare la 19 persoane, ca urmare a revizuirii periodice a listărilor din cadrul regimului de măsuri restrictive  având în vedere situația din Siria:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (23.05.2023)

La data de 22 mai a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect listarea a cinci persoane și a două entități în cadrul regimului de măsuri restrictive privitoare la încălcări ale drepturilor omului în Iran:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (09.05.2023)

La 4 mai 2023, au fost adoptate Decizia (PESC) 2023/922 a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo și  Regulamentul  (UE) 2023/913 al Consiliului privind punerea în aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo, prin care sunt actualizate informațiile referitoare la o persoană căreia i se aplică măsuri restrictive.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (02.05.2023)

La 2 mai a.c., au fost publicate următoarele acte, având ca efect delistarea lui Nizar AL-ASSAD din cadrul regimului de măsuri restrictive având în vedere situația din Siria, ca urmare a hotărârii Tribunalului în cauza T-426/21:

 

La 28 aprilie a.c., a fost actualizat regimul de sancțiuni al UE având în vedere situația din Myanmar/Birmania, fiind modificate datele de identificare pentru 24 de persoane și la o entitate supuse sancțiunilor. Actele adoptate la nivelul UE, în acest sens, sunt:

 • Decizia (PESC) 2023/887 a Consiliului din 28 aprilie 2023 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania, disponibilă aici: EUR-Lex - 32023D0887 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/886 al Consiliului din 28 aprilie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania, disponibil aici: Publications Office (europa.eu)

 

La 2 mai a.c., au fost publicate următoarele acte, având ca efect impunerea de restricții de călătorie și măsuri de înghețare a activelor împotriva persoanelor responsabile de acțiuni sau politici care subminează sau amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea în acest stat, împotriva persoanelor care sprijină sau pun în aplicare astfel de acțiuni sau politici, precum și împotriva persoanelor, a entităților sau a organismelor asociate acestora.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (26.04.2023)

La data de 24 aprilie a.c., au fost adoptate următoarele acte având ca efect desemnarea a noi persoane și entități în cadrul unei serii de regimuri restrictive:

       Iran – drepturile omului (listarea a opt persoane și a unei entități):

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/846 AL CONSILIULUI din 24 aprilie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran;

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2023/849 A CONSILIULUI din 24 aprilie 2023 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (04.04.2023)

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/721 AL CONSILIULUI din 31 martie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran și DECIZIA (PESC) 2023/727 A CONSILIULUI din 31 martie 2023 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran, având ca efect prelungirea regimului până la 13 aprilie 2024, delistarea unei persoane și modificarea mențiunilor cu privire la 18 persoane.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (21.03.2023)

La data de 20 martie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect listarea a 8 persoane și a unei entități în cadrul regimului de măsuri restrictive privitoare la încălcări ale drepturilor omului în Iran:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (08.03.2023)

La 7 martie a.c. a fost adoptată Decizia (PESC) 2023/501 a Consiliului din 7 martie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/500 al Consiliului din 7 martie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului, prin care nouă persoane și trei entități sunt incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică regimul de sancțiuni.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (27.02.2023)

 • Decizia (PESC) 2023/433 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/430 al Consiliului din 25 februarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului 
 • La 24 februarie a.c. a fost adoptată Decizia Consiliului (PESC) 2023/421 și Regulamentul (UE) 2023/419 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, prin care este reînnoit până la 28 februarie 2024 regimul de sancțiuni și este actualizată lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (24.02.2023)

La 23 februarie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect introducerea în cadrul regimului privind Siria, pentru o perioadă inițială de 6 luni, a unei excepții de la înghețarea activelor și de la restricțiile privind punerea la dispoziția persoanelor și entităților desemnate a unor fonduri și resurse economice, în beneficiul organizațiilor internaționale și al anumitor categorii definite de actori implicați în activități umanitare:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (21.02.2023)

La 20 februarie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect listarea a 32 de persoane și două entități pe regimul privind Iran – drepturile omului:

 

La 20 februarie a.c. au fost adoptate Decizia Consiliului (PESC) 2023/380 și Regulamentul (UE) 2023/378 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania, prin care sunt adăugate nouă persoane și șapte entități pe listele de sancțiuni. Textul Deciziei este disponibil aici: Publications Office (europa.eu), iar textul Regulamentului este disponibil aici: Publications Office (europa.eu)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (15.02.2023)

La 14 februarie a.c. a fost adoptată Decizia Consiliului (CFSP) 2023/339 prin care sunt prelungite până la 20 februarie 2024 măsurile restrictive adoptate având în vedere situația din Zimbabwe. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (26.01.2023)

La data de 23 ianuarie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect listarea a nouă persoane în cadrul regimului având în vedere situația din Tunisia:

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/156 al Consiliului din 23 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia;
 • Decizia de punere în aplicare (PESC) 2023/159 a consiliului din 23 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ (26.01.2023)

La data de 23 ianuarie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect listarea unei serii de persoane și entități în cadrul regimului de măsuri restrictive privitoare la încălcări ale drepturilor omului în Iran:

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/152 al Consiliului din 23 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran;
 • Decizia de punere în aplicare (PESC) 2023/153 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

ANUNȚ (07.12.2022)

În data 6 decembrie a.c. au fost publicate, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, următoarele acte:

 • DECIZIA (PESC) 2022/2376 din 5 decembrie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului
 • REGULAMENTUL (UE) 2022/2374 din 5 decembrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (06.12.2022)

În cursul zilei de 06.12.2022 au fost publicate, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, următoarele acte:

 • Decizia (PESC) 2022/2377 a Consiliului din 5 decembrie 2022 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo
 • Regulamentul (UE) 2022/2373 al Consiliului din 5 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ (05.12.2022)

La data de 1 decembrie a.c., Comitetul Consiliului de Securitate ONU, instituit în baza Rezoluției 1970 (2011) a decis acordarea unei excepții umanitare în privința interdicției de călătorie a trei persoane.
Mai multe detalii se regăsesc pe pagina web de mai jos:
 
De asemenea, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis anularea actelor juridice de modificare a măsurilor restrictive împotriva Libiei, în măsura în care acestea mențin listarea entității Libyan African Investment Company (LAICO).
Mai multe detalii se regăsesc pe pagina web de mai jos:
 
 
ANUNȚ (28.11.2022)
 
Având în vedere situația din Haiti a fost transpus la 25 noiembrie a.c., la nivelul UE, prin următoarele acte:
 • Regulamentul (UE) 2022/2309 al Consiliului din 25 noiembrie 2022 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti;
 • Decizia (PESC) 2022/2319 a Consiliului din 25 noiembrie 2022 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Rezoluția CSONU S/RES/2622 (2022) Non-proliferation of the weapons of mass destruction (1540 committee)
 • Rezoluția CSONU S/RES/2627 (2022) Non-proliferation/Democratic People’s Republic of Korea

 

2021

Rezolutia CSONU S/RES/2572(2021) Non-proliferation of weapons of mass destruction Letter from the President of the Council on the voting outcome (S/2021/393) and voting details (S/2021/400)

Rezolutia CSONU S/RES/2569(2021) Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea Letter from the President of the Council on the voting outcome (S/2021/296) and voting details (S/2021/303)

2020

Rezolutia CSONU S/RES/2515 (2020) Non-proliferation/Democratic People’s Republic of Korea Letters from the President of the Council on the voting outcome (S/2020/246) and voting details (S/2020/270)

2019

Rezolutia CSONU S/RES/2464(2019) Non-proliferation/Democratic People’s Republic of Korea

2018

Rezolutia CSONU S/RES/2407 (2018) Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea

2017

Rezolutia CSONU S/RES/2397 (2017) Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea

Rezolutia CSONU S/RES/2375 (2017) Non-proliferation/Democratic People’s Republic of Korea

Rezolutia CSONU S/RES/2371 (2017) Non-proliferation/Democratic People’s Republic of Korea

Rezolutia CSONU S/RES/2356 (2017) Non-proliferation/Democratic People’s Republic of Korea

Rezolutia CSONU  S/RES/2345 (2017) Non-proliferation/Democratic People’s Republic of Korea

2016

Rezolutia CSONU S/RES/2325 (2016) Non-proliferation of weapons of mass destruction

Rezolutia CSONU S/RES/2321 (2016) Non-proliferation/Democratic People’s Republic of Korea

Rezolutia CSONU S/RES/2276 (2016) Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea

Rezolutia CSONU S/RES/2270 (2016) Non-proliferation/Democratic People’s Republic of Korea

2015

Rezolutia CSONU S/RES/2231 (2015) Non-proliferation

Rezolutia CSONU S/RES/2224 (2015) Non-proliferation

Rezolutia CSONU S/RES/2207 (2015) Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea

2014

Rezolutia CSONU S/RES/2178 (2014) Threats to international peace and security caused by terrorist acts

Rezolutia CSONU S/RES/2170 (2014) Threats to international peace and security caused by terrorist acts

Rezolutia CSONU S/RES/2161 (2014) Threats to international peace and security caused by terrorist acts

Rezolutia CSONU S/RES/2160 (2014) Threats to international peace and security caused by terrorist acts

Rezolutia CSONU S/RES/2159 (2014) Non-proliferation/Iran

Rezolutia CSONU S/RES/2141 (2014) Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea

2013

Rezolutia CSONU S/RES/2105 (2013) Non-proliferation/Iran

Rezolutia CSONU S/RES/2094 (2013) Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea

Rezolutia CSONU S/RES/2087 (2013) Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea

2012

Rezolutia CSONU S/RES/2055 (2012) Non-proliferation of weapons of mass destruction

Rezolutia CSONU S/RES/2050 (2012) Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea

Rezolutia CSONU S/RES/2049 (2012) Non-proliferation

2011

Rezolutia CSONU S/RES/1985 (2011) Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea

Rezolutia CSONU S/RES/1984 (2011) Non-proliferation

Rezolutia CSONU S/RES/1977 (2011) Non-proliferation of weapons of mass destruction

2010

Rezolutia CSONU S/RES/1928 (2010) Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea

2009

Rezolutia CSONU S/RES/1904 (2009) Threats to international peace and security caused by terrorist acts

Rezolutia CSONU S/RES/1887 (2009) Maintenance of international peace and security: Nuclear non-proliferation and nuclear disarmament

Rezolutia CSONU S/RES/1874 (2009) Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea

2008

Rezolutia CSONU S/RES/1835 (2008) Non-proliferation

Rezolutia CSONU S/RES/1810 (2008) Non-proliferation of weapons of mass destruction

Rezolutia CSONU S/RES/1803 (2008) Non-proliferation

2007

Rezolutia CSONU S/RES/1747 (2007) Non-proliferation

2006

Rezolutia CSONU S/RES/1737 (2006) Non-proliferation

Rezolutia CSONU S/RES/1718 (2006) Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea

Rezolutia CSONU S/RES/1696 (2006) Non-proliferation

Rezolutia CSONU S/RES/1673 (2006) Non-proliferation of weapons of mass destruction

2004

Rezolutia CSONU S/RES/1540 (2004) Non-proliferation of weapons of mass destruction

2003

Rezolutia CSONU S/RES/1467 (2003) Proliferation of small arms and light weapons and mercenary activities: threats to peace and security in West Africa