ESAs au publicat o Declarație de Supraveghere privind aplicarea Regulamentului (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.

Autoritățile Europene de Supraveghere EBA, EIOPA și ESMA, (ESAs), au publicat o Declarație de Supraveghere privind aplicarea Regulamentului (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (denumit în continuare „SFDR”).

Această declarație își propune să încurajeze o aplicare eficientă și uniformă a SFDR la nivelul statelor Membre, promovând astfel un mediu concurențial echitabil și asigurarea protecției investitorilor.  Declarația vizează totodată și aplicarea articolelor 5 și 6 din Regulamentul (UE) 2020/852 (Regulamentul privind taxonomia, denumit în continuare „TR”) începând cu 10 martie 2021 (data aplicării majorității prevederilor SFDR) până la data aplicării Standardelor Tehnice de Reglementare.

Declarația se adresează participanților la piața financiară, care includ: societăți de asigurare care pun la dispoziție un produs de investiții bazat pe asigurări (IBIP), firme de investiții care oferă servicii de administrare de portofolii, instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP), creatori ai unor produse de pensii, administratori de fonduri de investiții alternative (AFIA), furnizori de produse paneuropene de pensii personale (PEPP), societăți de administrare ai unor organism de plasament colectiv în valori mobiliare (societăți de administrare a OPCVM), instituții de credit care oferă servicii de administrare de portofolii, administratori ai unor fonduri cu capital de risc eligibil înregistrat în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013, administratori ai unor fonduri de antreprenoriat social eligibil înregistrați în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 346/2013.

Reamintim că participanții la piața financiară au obligația de a aplica  prevederilor  SFDR începând cu 10 martie 2021, cu excepția acelor prevederi  care necesită detaliere/clarificare prin Standardele Tehnice de Reglementare (RTS) ce vor fi adoptate de către Comisia Europeană,  la o dată ulterioară.

Puteți consulta o versiune în limba română a Declarației de Supraveghere a ESAs aici.