• Acasa Consultări Publice
    PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor

PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor

Proiect publicat la data de 16.03.2022

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementare.consultare@asfromania.ro, în perioada 17 martie-26 martie 2022 inclusiv.