• Acasa Consultări Publice
    PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor

PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor

Proiect publicat la data de 16.03.2022

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile si observatiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementare.consultare@asfromania.ro, în perioada 17 martie-26 martie 2022 inclusiv.