Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 16 martie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

Proiectul de Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exercițiului financiar pentru entitățile din domeniul asigurărilor și Proiectul de Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor (proiectele vor fi publicate pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B) Autorizare

Aprobarea numirii doamnei Mona Lucia Cucu în funcția de Director general al Fondului de Garantare a Asiguraților;

Autorizarea domnului Nicolae Gheorghe în calitate de membru al Consiliului de administrație al SSIF Muntenia Global Invest S.A.;

Autorizarea domnilor Lionăchescu Costel, Tetik Ömer și Leontin Toderici în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al SSIF BT Capital Partners S.A., ca urmare a reînnoirii mandatelor acordate acestora;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Aldani Master Capital S.A. Cluj-Napoca;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat Vital, administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.