Informare de presă - Decizii de sancționare adoptate de Consiliul A.S.F. în luna februarie 2022

București, 3 martie 2022 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna februarie a anului 2022, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

Piața de capital

Altur S.A. Sancționarea cu amendă, în cuantum de 11.100 lei a dlui. Gheorghe Nițu Rizea, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor în ceea ce privește situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020.

Unirea Shopping Center S.A. Sancționarea cu amendă în cuantum de 23.900 lei a dlui. Adamescu Bogdan Alexandru, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății pentru nerespectarea obligațiilor de informare corespunzătoare a investitorilor în ceea ce privește litigiile în care este implicată societatea.

Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A. Sancționarea cu amendă în cuantum de 4.500 lei a dlui. Bogdan Antonescu, în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății pentru nerespectarea obligațiilor de informare corespunzătoare a investitorilor în ceea ce privește modificările intervenite în structura de conducere a societății. Sancționarea cu amendă în cuantum de 25.000 lei a dlui. Adamescu Bogdan Alexandru, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație și reprezentant legal al societății pentru nerespectarea drepturilor acționarilor în ceea ce privește întocmirea unui raport de audit suplimentar.

 

Alte tipuri de măsuri

Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A. Instituirea în sarcina Consiliului de administrație al societății a obligației de a întreprinde, în termen de 14 zile de la data emiterii deciziei, demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu un auditor financiar/o firmă de audit pentru realizarea raportului suplimentar de audit solicitat de acționarul SIF Banat Crișana S.A. ce deține peste 5% din totalul drepturilor de vot.

 

Asigurări

Grawe Romania Asigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 74.500 lei, în principal pentru plata cu întârziere a despăgubirilor RCA și pentru neplata penalităților aferente. Sancțiunea a fost aplicată societății ca urmare a valorificării rezultatelor unui control inopinat ce a vizat perioada 31.10.2021 – 02.12.2021 și a avut ca tematică verificarea, în cadrul fluxului zilnic de soluționare a dosarelor de daună RCA, a respectării obligațiilor asigurătorilor instituite prin Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudiciile produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie și Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România.

Omniasig VIG S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea unor cerințe prevăzute de Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări. Sancțiunea a fost aplicată societății ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic ce a vizat perioada 01.06.2020 – 30.06.2021 și a avut ca tematică:

  • Verificarea cerințelor de supraveghere și guvernanță a produselor de asigurare de sănătate;
  • Verificarea respectării cerințelor legale privind informarea și consultanța acordată clienților în cazul asigurărilor de sănătate;
  • Verificarea procesului de subscriere a contractelor de asigurări de sănătate;
  • Verificarea modului de instrumentare a dosarelor de daună pentru clasa de asigurări de sănătate.

 

Pensii private

NN Asigurări de Viață S.A. Sancționarea cu avertisment scris a domnului Gerke Anno Witteveen, în calitate de înlocuitor al Directorului General, pentru situații de nerespectare a prevederilor legale în ceea ce privește unele procese operaționale.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.