Informare de presă - Soluții favorabile A.S.F, pronunțate în luna februarie 2022

 

București, 3 martie 2022 - În luna februarie a anului 2022, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare:

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 6797/2/2020

Prin Hotărârea nr. 574 pronunțată în data de 2.02.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dl. Ciurezu Tudor, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A, la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul formulat de recurentul-reclamant Ciurezu Tudor împotriva Sentinței nr. 261 din 4 martie 2021 pronunțate de Curtea de Apel București (...), ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recurs formulat de recurentul reclamant împotriva Sentinței civile
nr. 261/04.03.2021 pronunțată de Curtea de Apel București, prin care a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de suspendare a executării Deciziei A.S.F. nr. 1301/03.11.2020 prin care reclamantul Tudor Ciurezu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. la data emiterii deciziei, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 130.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000389683

 

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 6772/2/2016

Prin Hotărârea nr. 549 pronunțată în data de 2.02.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu societatea Erste Group Bank AG.

Soluția pe scurt:

„Admite recursurile declarate de reclamanta Erste Group Bank AG şi pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinţei civile nr.1725 din 11 mai 2017, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează hotărârea atacată şi, rejudecând: Respinge cererea în anularea deciziilor A.S.F nr. 923/20.04.2016,
nr. 924/20.04.2016, nr. 925/20.04.2016 şi nr. 1371/08.07.2016, formulată de reclamanta Erste Group Bank AG, ca rămasă fără obiect. Respinge excepţia de nelegalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2 şi art. 3 din Avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 54/02.12.2013, ca lipsită de interes.

Definitivă. (...)”

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000341041

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 2035/1/2021

Prin Hotărârea pronunțată în data de 8.02.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A.:

Soluția pe scurt:

„Respinge excepţia tardivităţii cererii de revizuire invocată prin întâmpinare. Admite cererea de revizuire formulată de revizuenta Autoritatea de Supraveghere Financiară. Schimbă în tot Decizia nr. 2084 din 31 martie 2021 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 3079/2/2017. Respinge recursul formulat de recurenta-reclamantă Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. împotriva sentinţei nr.1291 din 20 martie 2018 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: cererea de revizuire formulată de A.S.F. împotriva Deciziei Î.C.C.J. nr. 2064/31.03.2021, pronunțate în dosarul nr. 3079/2/2017, prin care Î.C.C.J. a admis recursul formulat de recurenta-reclamantă Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. împotriva Sentinței nr.1291 din 20 martie 2018 pronunțate de Curtea de Apel București.

Dosarul nr. 3079/2/2017 a avut ca obiect cererea de anulare a Deciziei A.S.F. nr. 463/2017, prin care s-a dispus aplicarea dispozițiilor Legii nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluția asigurătorilor față de SAR City Insurance, societate aflată în procedura de redresare la momentul emiterii deciziei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000335075

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 730/2/2021

Prin Hotărârea nr. 200 pronunțată în data de 8.02.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dl. Ciurezu Tudor, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de către reclamantul Ciurezu Tudor în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară având ca obiect suspendarea Deciziei nr. 1301/03.11.2020 până la soluționarea definitivă a cauzei.

Cu recurs în 5 zile de la comunicare (...)

Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de către reclamantul Ciurezu Tudor în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară având ca obiect anularea Deciziei nr. 1301/03.11.2020 şi a Deciziei nr. 55/19.01.2021.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 1301/03.11.2020, prin care dl. Ciurezu Tudor a fost sancționat cu amendă în cuantum de 130.000 lei, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A., la data săvârșirii contravenției.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000392060&id_inst=2

 

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 6611/2/2020

Prin Hotărârea nr. 730 pronunțată în data de 9.02.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu doamna Radu Anina, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul formulat de reclamanta Radu Anina împotriva Sentinței civile nr. 1441 din 22 decembrie 2020 a Curții de Apel București – Secția a IX-a de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recurs formulat de recurenta - reclamantă împotriva Sentinței civile nr. 1441/22.12.2020, pronunțate de către Curtea de Apel  București, prin care instanța a respins cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

În fond, dosarul a avut ca obiect suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 1299/03.11.2020, prin care s-a dispus sancționarea doamnei Radu Anina, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A., la data săvârșirii contravenției, cu amendă în cuantum de 130.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000389421

 

 1. Tribunalul București - Dosar nr. 27011/3/2021

Prin Încheierea pronunțată în data de 9.02.2022, Tribunalul București a dispus o soluție favorabilă A.S.F. în contradictoriu cu Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A.:

Soluția pe scurt:

„(...) Admite cererea Autorității de Supraveghere Financiară şi în temeiul art. 250 raportat la art. 262 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, dispune deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. (...) . În temeiul art. 251 şi art. 63 din Legea nr. 85/2014 numește lichidator judiciar provizoriu pe CITR Filiala Cluj SPRL care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 258 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu o remunerație de 10.000 lei din averea debitorului. (...).

Hotărârea poate fi atacată cu apel.”

Obiectul cauzei: deschiderea procedurii falimentului Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., solicitată de A.S.F. și de alte persoane fizice/juridice.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000986990&id_inst=3

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 2816/2/2021

Prin Hotărârea nr. 250 pronunțată în data de 16.02.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dl. Lostun Andi Constantin, în calitate de ofițer de conformitate/persoană responsabilă pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor/combaterii finanțării terorismului în cadrul S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea, ca nefondată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare, depus la sediul acestei instanțe. (...)

Obiectul cauzei: în principal, anularea, în întregime, a  Deciziei A.S.F. nr. 382/22.03.2021, prin care domnul Lostun Andi Constantin a fost sancționat, în calitate de ofițer de conformitate/persoană responsabilă pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor/combaterii finanțării terorismului în cadrul S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000394976&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 3737/2/2018

Prin Hotărârea nr. 936 pronunțată în data de 16.02.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanții Neguț Maria Denisa și Neguț Constantin Bogdan.

Soluția pe scurt:

„Admite recursul incident declarat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinţei civile nr. 5520/2018 din 21.12.2018 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti (...) Casează în parte sentinţa şi, rejudecând: Admite excepţia tardivităţii formulării plângerii prealabile cu privire la Deciziile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 204/07.02.2008,
nr. 824/29.06.2010 şi nr. 7/05.01.2011 şi, în consecinţă, respinge ca inadmisibilă cererea de anulare a acestor decizii. Respinge cererea de anulare a Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1765/07.12.2017, ca lipsită de interes. Menţine soluţia de respingere a excepţiei inadmisibilităţii şi a excepţiei lipsei de interes, invocate de Depozitarul Central S.A. Respinge recursul principal declarat de reclamanţii Neguț Constantin Bogdan şi Neguț Maria Denisa împotriva sentinţei civile nr. 5520/2018 din 21.12.2018 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti (...).

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursurile formulate de Neguț Maria Denisa și Neguț Constantin Bogdan, precum și de A.S.F., împotriva  Sentinței civile nr. 5520/21.12.2018, prin care Curtea de Apel București a respins excepțiile formulate în cauză, printre care și excepția tardivității formulării plângerii prealabile invocată de A.S.F., iar pe fondul cauzei, a respins acțiunea, ca neîntemeiată.

În fond, cauza a avut ca obiect cererea reclamanților Neguț Maria Denisa și Neguț Constantin Bogdan prin care au solicitat, în contradictoriu cu A.S.F. și cu Depozitarul Central S.A., anularea parțială a Codului Depozitarului Central S.A., respectiv a art. 9 alin. (1) - Titlul IV, în vigoare la data contestării.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000362138

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 1807/2/2021

Prin Hotărârea nr. 282 pronunțată în data de 16.02.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F.,  în contradictoriu cu  Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

   Soluția pe scurt:

„Respinge excepția inadmisibilității ca neîntemeiată. Respinge acțiunea ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare (...)”.

Obiectul cauzei: în principal, (i) anularea Deciziei A.S.F. nr. 184/09.02.2021 prin care reclamanta Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 500.000 lei; (ii) anularea Deciziei Președintelui A.S.F. nr. 755/30.06.2020 privind efectuarea controlului periodic la reclamantă.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000393680&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 1322/2/2021

Prin Hotărârea nr. 281 pronunțată în data de 16.02.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Dumitru Carapiti, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare(...)”.

Obiectul cauzei:

 1. a) anularea Deciziei A.S.F. nr. 1248/19.10.2020, prin care s-a dispus retragerea aprobării acordate reclamantului Dumitru Carapiti, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., prin Avizul A.S.F. nr.  422/26.07.2017.
 2. b) obligarea A.S.F. la plata de daune-interese materiale și la plata de daune morale.

Soluția este disponibilă la următoarea adresă:

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000392933&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 5140/2/2021

Prin Hotărârea nr. 283 pronunțată în data de 16.02.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dl. Gabriel Purice, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange).

Soluția pe scurt:

 „Respinge acțiunea, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.(...)”

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 801/22.06.2021 prin care reclamantul a fost sancționat, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange), cu amendă în valoare de 2.300 lei.

Soluția este disponibilă la următoarea adresă:

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000398403&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 1090/2/2018

 

Prin Hotărârea nr. 930 pronunțată în data de 16.02.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu  dl. Ormenișan Ovidiu Adrian.

Soluția pe scurt:

„Admite recursurile declarate de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Ormenişan Ovidiu Adrian împotriva Sentinţei civile nr. 1846 din 28 mai 2019, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal – veche. Casează sentinţa recurată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat împotriva Sentinței civile nr. 1846/28.05.2019, prin care Curtea de Apel București a admis, în parte, acțiunea formulată de către Adrian Ormenișan prin care acesta a solicitat anularea Deciziei A.S.F nr. 48/2018 de soluționare a plângerii prealabile și a Deciziei A.S.F nr. 1440/2017, prin care intimatul-reclamant a fost sancționat cu amendă în cuantum de 45.000 lei, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare și Șef serviciu Tranzacționare în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu retragerea autorizației de agent pentru servicii de investiții financiare și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa o funcţie, de a desfăşura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Soluția este disponibilă la următoarea adresă:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000358888

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 492/2/2022

 

Prin Hotărârea nr. 348 pronunțată în data de 23.02.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu SSIF Interdealer Capital Invest S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de suspendare ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare”.

Obiectul cauzei: cererea formulată de reclamantă prin care solicită, în principal, suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 2/5.01.2022, prin care s-a dispus restrângerea activității SSIF reclamantă pentru o perioadă de 90 de zile, în temeiul art. 47 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Soluția este disponibilă la următoarea adresă:

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000404185&id_inst=2

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.