Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

 

Bucureşti, 2 februarie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Aprobarea intenției de aplicare a prevederilor Ghidului ESMA privind metodologia, funcția de supraveghere și ținerea evidențelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referință;

Notificarea ESMA în legătură cu intenția de aplicare a prevederilor Ghidului ESMA privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul articolului 7 din CSDR (ESMA 70-156-4717);

Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuție datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății D&CA Insurance Broker S.R.L. (numire conducător executiv, administratori);

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Atlas S.A. Galați având în vedere declanșarea falimentului;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Parc S.A. Caracal, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.