• Acasa Consultări Publice
    PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraților

PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraților

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului. 

Toate propunerile, observațiile și comentariile se vor transmite la adresa de e-mail: reglementare.consultare@asfromania.ro, pe o perioadă de 10 zile,

până la data de 28 ianuarie inclusiv.