• Acasa Consultări Publice
    PROIECT NORMĂ pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor

PROIECT NORMĂ pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului. 

Toate propunerile, observațiile și comentariile se vor transmite la adresa de e-mail: reglementare.consultare@asfromania.ro, pe o perioadă de 10 zile,

până la data de 28 ianuarie inclusiv.