Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

 Bucureşti, 22 decembrie 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

    A) Reglementare

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

    B) Autorizare

Aprobarea solicitării S.A.I. Star Asset Management S.A. de autorizare a doamnei Georgeta Dănilă și a domnilor Claudiu Petrescu și Nicolae Alexandru Dănilă în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a numirii acestora pentru un nou mandat;

Aprobarea numirii domnului Movileanu Costel-Bogdan în funcţia de Director general al Fondului de Compensare a Investitorilor;

Aprobarea societății Allianz-Țiriac Asigurări S.A. ca acționar semnificativ direct al Gothaer Asigurări Reasigurări S.A. și aprobarea domnului Virgil – Vasile Șoncutean în calitate de membru neexecutiv și Președinte, precum și a doamnei Adriana – Mihaela Matache și a domnului Aurel Badea în calitate de membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.