• ro
  • en

Legislație PRIIP

 

 

 

Domeniul

Legislație Europeană

Legislație națională

PRIIP

 

Regulamentul Delegat (UE) 2022/975 al Comisiei din 17 martie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/653 în ceea ce privește prelungirea dispoziției tranzitorii prevăzute la articolul 14 alineatul (2) din regulamentul respectiv și de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2021/2268 în ceea ce privește data aplicării regulamentului respectiv cu link-ul aferent din Jurnalul Oficial al UE -https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0975&from=EN 

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)

Forma consolidată a regulamentului european:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R1286-20190801&qid=1639995440598&from=RO

 

Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente

Forma consolidată a regulamentului delegat:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0653-20191128&qid=1639995897523&from=RO

 

Directiva (UE) 2021/2261 a Parlamentului  European și a Consiliului din 15 decembrie 2021 de modificare a Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește utilizarea documentelor cu informații esențiale de către societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L2261&from=RO

Regulamentul (UE) 2021/2259 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 în ceea ce privește prelungirea dispozițiilor tranzitorii pentru societățile de administrare, societățile de investiții și persoanele care oferă consultanță cu privire la unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și la unități ale non-OPCVM-urilor sau care vând astfel de unități

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2259&from=RO

Regulamentul Delegat (UE) 2021/2268 al Comisiei din 6 septembrie 2021 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei în ceea ce privește metodologia aplicată și prezentarea scenariilor de performanță, prezentarea costurilor și metodologia de calculare a indicatorilor sintetici de cost, prezentarea și conținutul informațiilor privind performanța anterioară și prezentarea costurilor aferente produselor de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) care oferă o gamă de opțiuni de investiții și alinierea dispoziției tranzitorii pentru creatorii de PRIIP care oferă unitățile de fonduri menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ca opțiuni de investiții suport cu dispoziția tranzitorie a cărei durată de aplicare a fost prelungită, prevăzută la articolul respectiv

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2268&from=RO

  Regulament nr. 7/2022 pentru completarea  Regulamentului nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 409 din 28 aprilie 2022. Formă aplicabilă la 01 ianuarie 2023.)

Regulamentul nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP) 

Regulamentul nr. 8/2019 privind modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP)